23. 10. 2008
Vládne opatrenia k deregulácii cien nájmu bytov v súkromnom sektore

Vláda SR  schválila návrh postupu pri riešení problematiky deregulácie cien nájmu bytov v súkromnom sektore. jedným z krokov vlády je, že uložila podmieniť ďalšie uplatňovanie regulovaných cien nájmu bytu v tomto sektore prihlásením sa nájomcov  bytov na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do 31. 12. 2008 (podľa  opatrenia  Ministerstva financií SR z  25. 9.  2008, ktorým sa  mení  a  dopĺňa  opatrenie  Ministerstva  financií  SR z  23. apríla 2008 o regulácii cien nájmu bytov.

Výstupom vládou schváleného postupu  súvisiaceho s problematikou deregulácie cien nájmu bytov v súkromnom sektore je  príprava koncepcie usporiadania vzťahov medzi súkromnými vlastníkmi domov a nájomcami bytov. Zámerom vlády SR je riešiť primerané bývanie  nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytu na báze merateľných sociálnych kritérií. Súčasťou uvedeného opatrenia  je aj sprísnenie podmienok pre ďalšie uplatňovanie regulácie cien nájmu bytov v súkromnom sektore.

Kompletné znenie oznamu o uvedenom opatrení uvádzame v elektronickej prílohe na stiahnutie, rovnako ako tlačivo pre nájomcov bytov, ktoré je treba vyplniť a do 31. decembra 2008 odoslať na adresu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja  buď poštou (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,  Prievozská 2/B,  825 25 Bratislava 26) alebo elektronicky (anna.maslejova@build.gov.sk).

-red-

Na stiahnutie:
kompletné znenie oznamu
prihlásenie nájomcu bytu (tlačivo)

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok