13. 11. 2008
Vízia budúcnosti sídliska Juh

Vo štvrtok 13. 11. sa konalo verejné prerokovanie urbanisticko-krajinárskej štúdie riešenia verejných priestorov obytného súboru Malacky – Juh. Autorkou štúdie je architektka Daniela Gažová, ktorá projekt prezentovala spolu s vedúcou oddelenia dopravy a stavebného poriadku Gabrielou Rehákovou a Viliamom Končekom. Štúdia má slúžiť na vytvorenie vízie, ako by mohlo sídlisko Juh po čase vyzerať a k čomu má smerovať.

Pretože sídlisko Juh má asi 3000 obyvateľov, na prezentáciu projektu v prvej fáze mesto prizvalo len 26 domových dôverníkov, z ktorých väčšina sa na stretnutí zúčastnila. Z poslancov za príslušný obvod sa zúčastnil Ladislav Čas. Štúdia vychádza z predpokladu, že Juh nebude zahusťovaný výstavbou bytových domov. Prihliada na dopravu, parkovanie, umiestnenie ihrísk pre mladšie i staršie deti, odpadových kontajnerov, oddychové plochy a výbehy pre psov.

Architektka Daniela Gažová upozornila na súčasné chaotické rozmiestnenie predajní, problémy s parkovaním, ktoré nevyriešilo ani pridanie 120 miest, a na absenciu obchodnej vybavenosti sídliska. V budúcnosti tu majú vyrásť dve nové obchodno-obslužné centrá v koncových bodoch línie pešej zóny v stredovej časti sídliska. Podľa návrhu pribudnú dve autobusové zastávky a niekoľko stánkov na prenájom. Štúdia predpokladá aj vytvorenie dopravného okruhu okolo sídliska, ktorý vznikne vďaka zobojsmerneniu Tillnerovej ulice (rovnobežná so Stupavskou). Zeleň sa dočká revitalizácie a kontajnery budú oplotené.

Architektka načrtla aj možnosť vzniku oddychovej, resp. športovo-rekreačnej zóny pri potoku Malina. V okolí zdravotného strediska sa vytvorí park na voľný pohyb psov. Detské ihriská vzniknú pri nákupnom centre, ďalej v ústrednom priestore sídliska a pri ubytovni. „Veľký potenciál vidím vo využití prízemných bytov bez balkónov, ktoré sa môžu prepojiť terasami,“ prezradila svoju víziu D. Gažová.

V diskusii sa najviac skloňovalo problémové parkovanie, ktoré sa v budúcnosti bude zrejme riešiť garážami. Občania sa sťažovali na nemožnosť prejazdu k vchodom pre autá záchrannej služby, na niektoré zásahy do zelene a nepozdával sa im ani plánovaný výbeh psov pri zdravotnom stredisku.

Mesto do 15. decembra očakáva vecné a konštruktívne pripomienky občanov na internetovom portáli mesta www.malacky.sk, kde je štúdia sprístupnená.

Návrhy občanov budú vyhodnotené a po zvážení aj zapracované do štúdie, ktorá je v štádiu vízie, teda nie je nemenná. Isté je, že všetky zásahy, ktoré sa zrealizujú už v budúcom roku, budú v súlade so štúdiou, a teda aj s víziou, ktorá sa bude napĺňať postupne.

Text: Simona Šípová, Tatiana Búbelová; Foto: -sisa-
Aktualizované 14. 11. 2008 o 14.05 h

Štúdia:
textová časť (.doc – 128 kB)

vizualizácia (.jpg – 10 MB)


perspektívy (.jpg – 13,3 MB)

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok