20. 12. 2023
Vianoce bez zbytočností

Vianoce sú najočakávanejším sviatkom roka, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Teraz je čas zamyslieť sa, aby ho bolo čo najmenej. Usilujme sa darčeky baliť šetrne. Aby sme naše Malacky mali pekné aj počas sviatkov, neukladajme odpad mimo kontajnerov a neznečisťujme stojiská.

Dodržiavajme tieto zásady:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: Sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom a kovom (plechovkám) žltá.
  • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
  • Staré elektrospotrebiče sa odovzdávajú na zbernom dvore Partizánska.
  • Odkladať ich ku kontajnerom je nebezpečné.

Veľkou výzvou je znižovanie potravinového odpadu. Podľa európskych štatistík na Slovensku vyhodíme približne 83 kg potravín na obyvateľa ročne. Až 78 % potravinového odpadu pritom pochádza z domácností, najčastejšie vyhadzujeme zvyšky uvareného jedla, chlieb, pečivo, ovocie a zeleninu.

Ako môže znížiť toto množstvo každý z nás?

Môžeme zmeniť spôsob stravovania. Môžeme sa zamyslieť nad tým, či nekupujeme priveľa zbytočností. Ľudia potom vyhadzujú príliš veľa odpadov. Dôležitejšie je naučiť sa, ako predchádzať vzniku odpadov. Zvlášť v dnešnej dobe, keď sa u nás už reálne začínajú prejavovať dopady klimatickej zmeny.

Text: Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ, foto: archív mestských médií

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok