20. 12. 2023
Vianoce bez zbytočností

Vianoce sú najočakávanejším sviatkom roka, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Teraz je čas zamyslieť sa, aby ho bolo čo najmenej. Usilujme sa darčeky baliť šetrne. Aby sme naše Malacky mali pekné aj počas sviatkov, neukladajme odpad mimo kontajnerov a neznečisťujme stojiská.

Dodržiavajme tieto zásady:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: Sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom a kovom (plechovkám) žltá.
  • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
  • Staré elektrospotrebiče sa odovzdávajú na zbernom dvore Partizánska.
  • Odkladať ich ku kontajnerom je nebezpečné.

Veľkou výzvou je znižovanie potravinového odpadu. Podľa európskych štatistík na Slovensku vyhodíme približne 83 kg potravín na obyvateľa ročne. Až 78 % potravinového odpadu pritom pochádza z domácností, najčastejšie vyhadzujeme zvyšky uvareného jedla, chlieb, pečivo, ovocie a zeleninu.

Ako môže znížiť toto množstvo každý z nás?

Môžeme zmeniť spôsob stravovania. Môžeme sa zamyslieť nad tým, či nekupujeme priveľa zbytočností. Ľudia potom vyhadzujú príliš veľa odpadov. Dôležitejšie je naučiť sa, ako predchádzať vzniku odpadov. Zvlášť v dnešnej dobe, keď sa u nás už reálne začínajú prejavovať dopady klimatickej zmeny.

Text: Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ, foto: archív mestských médií

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok