7. 8. 2014
VIA IURIS a ZMOS k návrhu nového stavebného zákona

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja predložilo do pripomienkového konania návrh nového stavebného zákona. Návrh obsahuje aj ustanovenia, ktoré umožňujú, aby štátne orgány či vyšší územný celok v rámci územného plánovania direktívne nariadil obci, ako má byť jej územie využité. Z uvedeného dôvodu prebehlo rokovanie medzi zástupcami VIA IURIS a zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska.

Organizácia VIA IURIS podala k návrhu nového stavebného zákona pripomienky, ktorými chce dosiahnuť úpravu viacerých navrhovaných problematických bodov. Vzhľadom k tomu, že návrh stavebného zákona výrazne zasahuje do súčasnej právomoci obcí v oblasti územného plánovania, zástupcovia VIA IURIS sa stretli so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a rokovali o vzájomných pozíciách a o prípadnej podpore v rámci prípravy návrhu stavebného zákona.

Zástupcovia VIA IURIS a zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska sa zhodli v tom, že okliešťovanie  súčasných právomocí obcí a miest v oblasti územného plánovania je neprípustné a vyslovili si vzájomnú podporu pri presadzovaní konkrétnych výhrad k jednotlivým ustanoveniam návrhu stavebného zákona, ktorými dochádza k obmedzovaniu právomocí obcí a miest.

Návrh stavebného zákona výrazne rozširuje kontrolnú právomoc štátu pri územnom plánovaní miest a obcí. Vytvára tak priestor pre svojvôľu štátnych úradníkov, ktorí by mohli tlačiť obce k verziám územného plánu, ktoré si jej obyvatelia neželajú. Novinkou tiež je, že podľa návrhu zákona môže samosprávny kraj (VÚC) určiť mestu alebo obci konkrétnu plochu, na ktorú má umiestniť technickú prevádzku, ako je napríklad ropovod, čističku odpadových vôd, skládka alebo verejná kanalizácia.

Okrem oblasti územného plánovania VIA IURIS vo svojich pripomienkach poukazuje aj na ďalšie nebezpečné ustanovenia zákona, ktoré výrazne obmedzujú práva občanov pri povoľovaní stavieb. Ak by bol zákon prijatý v navrhovanej podobe, pôjde o veľký krok späť. Povoľovanie stavieb bude prebiehať s ešte väčším vylúčením verejnosti ako doteraz a občania, mestá a obce nebudú mať možnosť dostatočne si chrániť svoje zdravie a životné prostredie.

VIA IURIS organizuje k návrhu nového stavebného zákona tzv. hromadnú pripomienku verejnosti, ktorou chce dosiahnuť vypustenie alebo úpravu problematických ustanovení. Ak hromadnú pripomienku podporí aspoň 500 občanov, ministerstvo bude povinné zo zástupcami verejnosti o jednotlivých pripomienkach rokovať.

-ts-

Ďalšie
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
28. 11. 2023
Mesto Malacky hľadá zamestnanca na pozíciu: referent personálnej a mzdovej…

Mesto Malacky hľadá zamestnankyňu/zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent personálnej a…

Zobraziť celý článok