1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle. Predstavili sa ako iniciatíva Za bezpečné Malacky a požiadali o vystúpenie v súvislosti s medializovanými informáciami, že ministerstvo vnútra v utajení pripravuje v Malackách centrum pre nelegálnych migrantov. V zmysle rokovacieho poriadku túto možnosť dostali.

Za iniciatívu vystúpil Marian Hlaván, ktorý okrem iného povedal: „Sme znepokojení z vývoja okolo vzniku humanitárneho centra na území Malaciek. Z médií vieme, že takéto tábory predstavujú výrazne narušenie pokojného a bezpečného života obyvateľstva.

Sme presvedčení, že spojenými silami môžeme dosiahnuť bezpečné Malacky. Odmietame zriadenie tábora pre nelegálnych migrantov a protestujeme proti postupu ministerstva vnútra. Oceňujeme postoj primátora v médiách, oceňujeme odmietavý postoj mestského zastupiteľstva, vyjadrený v uznesení z 11. mája 2023 a vyjadrujeme podporu vedeniu mesta Malacky v riešení vzniknutej situácie. Žiadame podniknúť všetky právne kroky a preskúmať všetky možnosti vedúce k zrušeniu tohto tábora.“

O tom, že sa v Malackách pripravuje centrum pre nelegálnych migrantov, ktorí nežiadajú o azyl, no štát ich zároveň nevie vrátiť do ich domovskej krajiny, informoval pred pár dňami ako prvý primátor Juraj Říha. Upozornil na fakt, že príprava mala prebiehať v utajení a bez informovania mesta: „Túto informáciu som medializoval v pomerne jasnom a striktnom stanovisku za mesto. Aj to pomohlo, že ministerstvo vnútra bolo pritlačené k tomu, aby potvrdilo, že spustilo prípravu humanitárneho centra v areáli záchrannej brigády.“

Primátor požiadal o stretnutie nového ministra vnútra Ivana Šimka, avšak ten požiadavku odstúpil na generálnu riaditeľku sekcie krízového riadenia. „Trvám na tom, že aby na rokovaní bol prítomný pán minister. Považujem túto tému za natoľko vážnu, aby minister bol informovaný o prípadných výstupoch zo stretnutia. Mojou druhou podmienkou na stretnutie je, aby boli bezodkladne zastavené akékoľvek prípravné práce na humanitárnom centre. Ak budem mať informáciu, či sa takéto rokovanie pripravuje alebo nie, dám zvolať verejné zhromaždenie a pozvem aj zástupcov ministerstva vnútra, aby obyvateľov informovali o svojich zamýšľaných krokoch. Ak sa ukáže, že ministerstvo vnútra pokračuje v prípravách centra, mesto využije právnu analýzu, aby podalo neodkladné opatrenie na súd,“ dodal primátor.

Text a foto: Ľ. Pilzová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok