2. 4. 2013
Verejné priestranstvá na uliciach Břeclavská a 1. mája opeknejú

Zastarané zelené priestranstvo na sídlisku na Ul. 1. mája a parčík na Břeclavskej ulici dostanú už tento rok novú podobu. Revitalizáciou vznikne nové estetické a bezpečné miesto, určené na relax a rekreačný šport. Obe priestranstvá sa prepoja a vznikne súvislý areál, kde si svoje nájdu všetky vekové kategórie. Pribudne ihrisko a cvičiace prvky pre deti i dospelých, lavičky a odpadkové koše,  prvky mestského mobiliáru a drobnej architektúry. Zrekonštruovaná bude autobusová zastávka na Břeclavskej, okolo kaplnky vznikne zhromažďovacie miesto na pietne spomienky. Verejná zeleň bude doplnená, osvetlenie opravené. Vznikne tak estetický a bezpečný areál oddychových zón, relaxu a športového vyžitia v prírodnom prostredí takmer v centrálnej časti mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Projekt ozdraví lokalitu a zveľadí majetok mesta. Cieľom je sfunkčniť a skultúrniť prostredie sídliska vybudovaného v 50. a 70.-tych rokoch minulého storočia a prepojiť ho s parčíkom a kaplnkou na Břeclavskej ulici. Tieto verejné priestranstvá sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno–technickom stave, sú značne opotrebované a tiež morálne zastarané. Zeleň je zanedbaná, verejné osvetlenie v havarijnom a z časti nefunkčnom stave. Pohyb na narušených spevnených plochách tam môže byť dokonca nebezpečný. Revitalizácia priestranstva je teda už naozaj potrebná.

Mesto podalo projekt v máji 2012, schválený nám bol pred niekoľkými dňami. Financie sme získali cez Operačný program Bratislavský kraj. Ide o sumu 479 414,43 €, ktorá predstavuje celkové oprávnené náklady projektu. Mesto prispeje piatimi percentami, teda sumou 23 970,70 €. 
 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) cez Operačný program Bratislavský kraj.
Nazov projektu:  Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája
Heslo:                 Investícia do Vašej budúcnosti.
Globálny cieľ operačného programu v programovom období 2007 – 2013: Posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Viac o Operačnom programe Bratislavský kraj sa dočítate na http://www.opbk.sk/

EU projekty

– text: mija, foto: otano –

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok