26. 1. 2016
Verejné prerokovanie zmien v územnom pláne lokality Priemyselný park Záhorie

V dňoch od 15. januára do 15. februára sa uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu zóny Priemyselný park Záhorie Eurovalley zóna C Malacky – Juh.

Prerokovanie s verejnosťou a vlastníkmi pozemkov v riešenom území, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční v stredu 27. januára o 17.30 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Malackách na Radlinského ulici č. 1.

Návrh zmien je dostupný k nahliadnutiu v Mestskom úrade v Malackách do 15. februára (prízemie, č. d. 105) alebo na internetovej stránke www.malacky.sk.

Stanoviská a pripomienky môžete uplatniť písomne do 15. februára na adrese:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
Vyjadrenie musí obsahovať meno a priezvisko, kompletnú adresu a v prípade, že sa vyjadrujete z pozície vlastníka konkrétnej parcely, je potrebné priložiť aj kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva.

MsÚ

Ďalšie
Šport
7. 12. 2023
Máme majsterku Európy v karate

Doteraz najvýznamnejší športový úspech vhistórii Karate klubu TJ Strojár Malacky sa podaril…

Zobraziť celý článok
Školstvo
7. 12. 2023
Žiaci zo Štúrky pripravili prekvapenie

Druháci atretiaci Základnej školy na Štúrovej ulici dokázali, že vedia myslieť aj na iných…

Zobraziť celý článok