20. 5. 2010
Verejné prerokovanie návrhu zámeru umiestnenia parkovacieho domu na Bernolákovej ulici

Mesto Malacky  oznamuje občanom dotknutej časti mesta Malacky (stred sídliska Domky – Bernolákova ulica, Veľkomoravská ulica a vežiaky Mierové námestie), že v zmysle § 11b zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, Mestské zastupiteľstvo v Malackách zvoláva zhromaždenie obyvateľov dňa

31. 5.2010 (pondelok) o 17.00 hodine v Kultúrním domečku v kinosále na Hviezdoslavovej ulici.

za účelom verejného prerokovania návrhu zámeru umiestnenia parkovacieho domu  na parcele č. 4482/1 na Bernolákovej ulici medzi bytovým domom a predajňou potravín.

Tento zámer bol prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve dňa 29.04.2010 a s  prihliadnutím na prerokovávanú problematiku Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto materiálu uznesenie č. 39/2010, ktorým uložilo Mestskému úradu, aby zabezpečil podmienky pre zvolanie a uskutočnenie  zhromaždenia občanov na prediskutovanie návrhu možného umiestnenia parkovacieho domu v sídlisku Domky.
                                                                                                 

Situácia zámeru (.pdf)

RNDr. Jozef Ondrejka, primátor

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok