31. 8. 2010
Verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Sadová

Mesto Malacky uskutočňuje v termíne od 30. 8. do 30. 9. 2010 verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Sadová. Prerokovanie s občanmi a obyvateľmi riešeného územia, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční 7. septembra o 17.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu. Návrh územného plánu zóny Sadová je k nahliadnutiu na MsÚ od 26. 8. do 26. 9. v stránkových dňoch na oddelení ÚRŽP č. 105 alebo č. 305.

Prípadné stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť do 26. 9. na adrese mestského úradu (OÚRŽP). K dokumentácii sa občania môžu vyjadrovať len písomnou formou (listom alebo zápisom do zošita v kancelárii č. 105), pričom tento musí obsahovať meno, priezvisko, kompletnú adresu a v prípade vlastníka konkrétnej parcely je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva. 

Viac informácií nájdete tu.

/raj/

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok