31. 8. 2010
Verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Sadová

Mesto Malacky uskutočňuje v termíne od 30. 8. do 30. 9. 2010 verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Sadová. Prerokovanie s občanmi a obyvateľmi riešeného územia, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční 7. septembra o 17.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu. Návrh územného plánu zóny Sadová je k nahliadnutiu na MsÚ od 26. 8. do 26. 9. v stránkových dňoch na oddelení ÚRŽP č. 105 alebo č. 305.

Prípadné stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť do 26. 9. na adrese mestského úradu (OÚRŽP). K dokumentácii sa občania môžu vyjadrovať len písomnou formou (listom alebo zápisom do zošita v kancelárii č. 105), pričom tento musí obsahovať meno, priezvisko, kompletnú adresu a v prípade vlastníka konkrétnej parcely je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva. 

Viac informácií nájdete tu.

/raj/

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok