31. 8. 2010
Verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Sadová

Mesto Malacky uskutočňuje v termíne od 30. 8. do 30. 9. 2010 verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Sadová. Prerokovanie s občanmi a obyvateľmi riešeného územia, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční 7. septembra o 17.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu. Návrh územného plánu zóny Sadová je k nahliadnutiu na MsÚ od 26. 8. do 26. 9. v stránkových dňoch na oddelení ÚRŽP č. 105 alebo č. 305.

Prípadné stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť do 26. 9. na adrese mestského úradu (OÚRŽP). K dokumentácii sa občania môžu vyjadrovať len písomnou formou (listom alebo zápisom do zošita v kancelárii č. 105), pričom tento musí obsahovať meno, priezvisko, kompletnú adresu a v prípade vlastníka konkrétnej parcely je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva. 

Viac informácií nájdete tu.

/raj/

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok