7. 2. 2012
Verejná výzva
Mesto Malacky vyhlasuje verejnú výzvu na predloženie ponúk pri zabezpečení podujatia Prvomájové Malacky 2012

Mesto  Malacky  v zmysle  § 4 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výzvu na výber generálneho partnera na spoluprácu pri zabezpečení podujatia „Prvomájové Malacky 2012“.

Od generálneho partnera sa požaduje  v dňoch 29. apríla  a  1. mája  2012   bez finančnej  náhrady:
1) poskytnúť stan s kapacitou pre minimálne 1000 ľudí
a) s potrebnou infraštruktúrou  pre kultúrne akcie, (t.j. osvetlenie stanu, možnosť pripojenia  zariadení na elektrickú energiu a pod.);
b) s potrebným vybavením (t.j. pódium, tanečný parket, stoly a stoličky alebo lavice podľa kapacity stanu a ďalší  stan na prezliekanie pre účinkujúcich);
c) so zariadením pre gastronómiu (t.j. predaj jedál a nápojov v stane);
d) s garantovaním technickej bezpečnosti stanu a všetkých poskytnutých súčastí vybavenia;
ďalej len na deň 1. mája 2012:
2) zabezpečiť  jednotné stánky  s gastronomickými službami v areáli Zámockého parku minimálne na 24 miestach (s ponukou a podmienkami aj pre 1/3 externých poskytovateľov);  
3) poskytnúť občerstvenie  pre účinkujúcich a organizátorov;
4) poskytnúť bonusy (napr. bezplatné atrakcie pre deti , kultúrny program i v iný deň ako 1. mája 2012, atď.).
 
Záujemca o spoluprácu predloží vo svojej ponuke:
1) referencie o organizovaní podobných podujatí,
2) záväznú ponuku a podmienky spolupráce,
3) návrh zmluvy o spolupráci so zárukou splnenia ponuky,
4) návrh požiadaviek  na mesto Malacky.

Termín doručenia ponuky: do 28. 02. 2012
Miesto doručenia ponuky:  MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Vavrinec, prednosta  MsÚ, tel.: 034/79 66 155, mobil: 0903 753795, email: dusan.vavrinec@malacky.sk

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok