13. 5. 2022
Veľké mestské projekty postupujú
     Veľké mestské projekty sú v súčasnosti v rôznych fázach prípravy či realizácie. Aktuálne prebiehajú dve veľké verejné obstarávania na obnovu centra mesta a výstavbu športovej arény. Na spadnutie je začiatok realizácie cyklotrasy Družstevná – Radlinského.  

     Pri výstavbe hromadnej podzemnej garáže sú mechanizmy v plnom nasadení, rovnako tak aj pri realizácii komunitného centra a rekonštrukcii Vstúpte. Mesto pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže.  Okrem toho sa intenzívne rozpracúva architektonický návrh na nový kultúrny dom. 

Obnova centra mesta
    Mesto prostredníctvom verejnej súťaže hľadá zhotoviteľa obnovy Mierového a Kláštorného námestia. Zákazka je rozdelená na stavebné práce a sadové úpravy. Projekt zahŕňa revitalizáciu jestvujúcich verejných priestranstiev, ktoré v súčasnosti slúžia najmä ako verejné parkovisko, a návrh nových oddychových verejných zón na Mierovom a Kláštornom námestí.
Podľa zadania zákazky sadové a parkové úpravy tvorí výsadba vzrastlých stromov, zabezpečenie vhodných podmienok pre existujúce dreviny, vytvorenie vegetačnej strechy na objekte pavilónu a výsadba trvalkových záhonov. V rámci projektu námestia sa počíta s komplexnou rekonštrukciou povrchov, celkovej zmeny charakteristiky územia. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 23. mája. 

Športová hala 
    Druhým veľkým aktuálnym verejným obstarávaním je súťaž na zhotoviteľa športovej arény na Píle. Športový komplex podľa projektu pozostáva z dvoch samostatných športových hál – hokejovej a multifunkčnej. 
Hokejová hala je navrhnutá s klziskom 26 m x 60 m, kapacita haly je navrhnutá pre maximálne 100 osôb. Multifunkčná hala s kapacitou 310 osôb sa navrhuje pre všetky druhy loptových športov (hádzaná, volejbal, basketbal, florbal, futsal atď). 
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 31. mája. Predpokladaná doba výstavby sú dva roky. 

Družstevná – Radlinského 
   Mesto podpísalo zmluvu na výstavbu cyklotrasy Družstevná – Radlinského v rámci eurofondového projektu. Celková dĺžka je 2,1 km a jej súčasťou má byť aj posun ramena hlavnej svetelnej križovatky v smere od Záhoráckej na Mierové námestie (Štefánikovu ulicu) v dotyku s aktuálne prebiehajúcou stavbou polyfunkčného objektu Severín. Táto zmena umožní rozšíriť nové pešie námestie nad hromadnou podzemnou garážou a osadiť aj novú cyklotrasu Družstevná – Radlinského. Výstavba by mala trvať 5 mesiacov. 

Text: -lp-, foto: -otano-, vizualizácia: Cityprojekt s. r. o., Ing. arch. Pavol Citovický

 
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok