7. 9. 2021
Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP (propozície 38. ročníka)
Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP (propozície 38. ročníka)

  • organizátori: Mesto Malacky, Centrum voľného času,  ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
  • pod záštitou Komisie pre šport a mládež  MsZ Malacky
  • spoluorganizátori: AC Malacky, AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor Malacky 

Termín: piatok 10. septembra  
Miesto štartu: ZŠ Dr. J. Dérera, Pamätník SNP
Prezentácia: 15.00  – 16.15 h, školský dvor  ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie: 16.20 h, Pamätník SNP
Štart: 16.30 h 
Cieľ: Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha
Vyhodnotenie: 17.15 h –  odovzdanie cien víťazom                                                  

Kategórie:  
žiačky ZŠ  1.- 2.,  3. – 4.,  5. – 6., 7. – 9.  ročník
žiaci  ZŠ  1.- 2.,  3. – 4., 5. – 6., 7. – 9.  ročník            
dorastenky,  dorastenci,  ženy,  muži

Dĺžka trate: Trať meria asi 2000 metrov, z toho 850 metrov tvorí asfaltový povrch od  pamätníka SNP po  Zámockú bránu. Odtiaľ sa beží Zámockým parkom, kde je trať vyznačená.  Cieľ  je na atletickej dráhe.  V prípade potreby môže byť trasa z technických príčin upravená.

Ceny: Prví traja z každej kategórie získajú  vecnú cenu. Cenu získa aj  najmladší a najstarší účastník behu. 
Každý účastník získava účastnícky list a medailu od hlavného partnera RAIFFEISEN BANK. Pretekárovi zostáva jeho štartovné číslo. 

Upozornenie:  
Prosíme o dôsledné rešpektovanie protiepidemiologických opatrení organizátorov. 

Organizačné informácie 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu urobili organizátori pri tohtoročnom behu niekoľko zmien a opatrení.
  • zrušili kategóriu rodičov s deťmi,
  • zrušili tradičný zoskok parašutistov,
  • zrušili odovzdávanie diplomov, 
  • najlepší traja v každej kategórii získajú vecné ceny, vecnú cenu získa aj najstarší a najmladší účastník behu,
  • zrušili žrebovanie cien medzi účastníkov a ceny pre držiteľov troch účastníckych listov. Účastnícke listy budú aj tento rok; listy zo starších ročníkov a nový z tohto ročníka si treba odložiť do ďalšieho ročníka,
  • v kategóriách žiakov ZŠ a SŠ môžu štartovať len tí, ktorí na svojej škole predložili vyhlásenie rodičov potrebné k návšteve školy,
  • v kategóriách dospelých je potrebné aby účastníci predložili potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste alebo platné potvrdenie o prekonaní COVIDu. Potvrdenie predkladajú pri zápise do štartovných listín.
Veríme, že zmeny a opatrenia prispejú k hladkému priebehu podujatia, na ktoré vás srdečne pozývame.

CVČ/Komisia pre šport a mládež

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok