7. 9. 2021
Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP (propozície 38. ročníka)
Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP (propozície 38. ročníka)

  • organizátori: Mesto Malacky, Centrum voľného času,  ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
  • pod záštitou Komisie pre šport a mládež  MsZ Malacky
  • spoluorganizátori: AC Malacky, AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor Malacky 

Termín: piatok 10. septembra  
Miesto štartu: ZŠ Dr. J. Dérera, Pamätník SNP
Prezentácia: 15.00  – 16.15 h, školský dvor  ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie: 16.20 h, Pamätník SNP
Štart: 16.30 h 
Cieľ: Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha
Vyhodnotenie: 17.15 h –  odovzdanie cien víťazom                                                  

Kategórie:  
žiačky ZŠ  1.- 2.,  3. – 4.,  5. – 6., 7. – 9.  ročník
žiaci  ZŠ  1.- 2.,  3. – 4., 5. – 6., 7. – 9.  ročník            
dorastenky,  dorastenci,  ženy,  muži

Dĺžka trate: Trať meria asi 2000 metrov, z toho 850 metrov tvorí asfaltový povrch od  pamätníka SNP po  Zámockú bránu. Odtiaľ sa beží Zámockým parkom, kde je trať vyznačená.  Cieľ  je na atletickej dráhe.  V prípade potreby môže byť trasa z technických príčin upravená.

Ceny: Prví traja z každej kategórie získajú  vecnú cenu. Cenu získa aj  najmladší a najstarší účastník behu. 
Každý účastník získava účastnícky list a medailu od hlavného partnera RAIFFEISEN BANK. Pretekárovi zostáva jeho štartovné číslo. 

Upozornenie:  
Prosíme o dôsledné rešpektovanie protiepidemiologických opatrení organizátorov. 

Organizačné informácie 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu urobili organizátori pri tohtoročnom behu niekoľko zmien a opatrení.
  • zrušili kategóriu rodičov s deťmi,
  • zrušili tradičný zoskok parašutistov,
  • zrušili odovzdávanie diplomov, 
  • najlepší traja v každej kategórii získajú vecné ceny, vecnú cenu získa aj najstarší a najmladší účastník behu,
  • zrušili žrebovanie cien medzi účastníkov a ceny pre držiteľov troch účastníckych listov. Účastnícke listy budú aj tento rok; listy zo starších ročníkov a nový z tohto ročníka si treba odložiť do ďalšieho ročníka,
  • v kategóriách žiakov ZŠ a SŠ môžu štartovať len tí, ktorí na svojej škole predložili vyhlásenie rodičov potrebné k návšteve školy,
  • v kategóriách dospelých je potrebné aby účastníci predložili potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste alebo platné potvrdenie o prekonaní COVIDu. Potvrdenie predkladajú pri zápise do štartovných listín.
Veríme, že zmeny a opatrenia prispejú k hladkému priebehu podujatia, na ktoré vás srdečne pozývame.

CVČ/Komisia pre šport a mládež

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok