4. 9. 2017
VEČERNÝ BEH ZDRAVIA - BEH VĎAKY SNP propozície 34. ročníka
Organizátori: Mesto Malacky, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
Záštita: Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ Malacky
Spoluorganizátori: Atletický klub AC Malacky, AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz telesne postihnutých – Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže Malacky

Termín: piatok 8. septembra 2017  
Miesto štartu: ZŠ Dr. J. Dérera – Pamätník SNP
Prezentácia: 15.00  – 16.15 h, školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie: 16.20 h, pamätník SNP
Štart: 16.30 h
Cieľ: Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha
Vyhodnotenie: 17.30 h

Kategórie:     
– rodičia s deťmi vo veku 3 – 6 rokov
– žiačky ZŠ  1.- 2.,  3. – 4.,  5. – 6.,  7. – 9. ročník
– žiaci    ZŠ  1.- 2.,  3. – 4., 5. – 6., 7. – 9.  ročník            
– dorastenky  
– dorastenci
– ženy  
– muži

Dĺžka trate: cca 2000 m, z toho 850 m tvorí asfaltový povrch od pamätníka SNP po Zámockú bránu. Trať pokračuje v Zámockom parku a cieľ je na atletickej dráhe. V prípade potreby alebo z technických príčin môže byť trasa upravená.

Ceny: Prví traja z každej kategórie dostanú diplom a vecnú cenu. Diplom a cenu získajú aj najmladší a najstarší účastník behu. Každý pretekár, ktorý absolvuje trať, sa dostane do žrebovania o vecné ceny. Po predložení 3 účastníckych listov z rôznych ročníkov získava pretekár vecnú cenu.         

Upozornenie:  
Každý štartuje na vlastné riziko. Poplatok pri strate alebo nevrátení štartovného čísla je 2 €.
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok