27. 8. 2014
Večerný beh zdravia - Beh vďaky SNP

 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport  pri Mestskom zastupiteľstve v Malackách v spolupráci so ZŠ Dr. J. Dérera, Centrom voľného času v Malackách, atletickým klubom AC Malacky, príspevkovou organizáciou mesta AD HOC, dobrovoľným hasičským zborom a Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP – KZPDaM) organizujú už 31. ročník Večerného  behu  zdravia – Behu vďaky SNP.

PROPOZÍCIE

Organizátor:           Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport   pri  MsZ

Spoluorganizátor:   ZŠ Dr. J. Dérera,  CVČ,  AC Malacky,  AD DOC,  DHZ Malacky, SZTP -KZPDaM

Termín:                  piatok 5. 9. 2014  

Miesto:                   ZŠ Dr. J. Dérera – Pamätník SNP

Prezentácia:           14.30  – 16.15 h, školský dvor  ZŠ Dr. J. Dérera

Otvorenie:              16.20 h – pamätník SNP

Štart:                     16.30 h

Cieľ:                       Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha

Vyhodnotenie:         17.30 h  –  žrebovanie cien, odovzdanie cien víťazom
                                                
Kategórie: rodičia s deťmi
                žiačky ZŠ  1.- 2.,  3. – 4.,  5. – 6.,  7. – 9.  ročník
                žiaci    ZŠ  1.- 2.,  3. – 4., 5. – 6., 7. – 9.  ročník            
                dorastenky,  dorastenci,  ženy,  muži

Dĺžka trate:
Trať meria asi 2 000 metrov, 850 metrov tvorí asfaltový povrch od  pamätníka SNP po  Zámockú bránu a ďalej sa beží Zámockým parkom, kde je trať vyznačená.  Cieľ  je na atletickej dráhe.  V prípade potreby, z technických príčin môže byť trasa upravená.

Ceny:
Prví traja z každej kategórie dostanú diplom a vecnú cenu. Diplom a cenu získa  najmladší a najstarší účastník behu. Každý pretekár, ktorý  absolvuje trať, sa zúčastní losovania vecných cien. Po predložení  3   účastníckych listov z rôznych ročníkov získava pretekár vecnú cenu.         

Upozornenie:  
Každý štartuje na vlastné nebezpečie. Pri strate štartovného čísla alebo nevrátení štartovného čísla zaplatí 2  eurá.

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok