13. 2. 2009
V zóne Jánošíkova II vyrastie 110 nájomných bytov

Na 12. februára zvolal primátor Jozef Ondrejka mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  Eva Sokolová, vedúca oddelenia projektového riadenia MsÚ na ňom prezentovala investičný zámer výstavby bytových domov v zóne Jánošíkova II. Ide o päť dvojvchodových bytových domov, v ktorých sa bude nachádzať 110 nájomných bytov. Predpokladom na realizáciu je dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Investičné náklady na výstavbu domov a infraštruktúry sú 5,4 milióna eur (164 miliónov Sk). Poslanci schválili zámer i predloženie žiadosti o dotáciu a úver. Následne zámer podporili aj prijatím dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve mesta. 


Druhá polovica mimoriadneho rokovania MsZ patrila prezentácii projektu revitalizácie Zámockej ulice. Cieľom projektu je prepojenie Zámockého parku s centrom mesta rekonštrukciou verejného priestranstva od nadchodu po budovu Policajného zboru. Ak program JPD NUTS II projekt podporí, revitalizovať sa bude predovšetkým zeleň v tejto zóne a bude osadený mobiliár – stĺpiky a smetné koše. Rozpočet projektu je 18 703 eur (563 tisíc Sk). Poslanci MsZ projekt i spôsob spolufinancovania schválili. Ďalšie riadne zasadnutie poslaneckého zboru sa uskutoční 12. 3.

Ivana Potočňáková
Foto: S. Osuský     


Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok