15. 5. 2009
V záujme záchrany lesa

Primátor mesta Jozef Ondrejka zvolal 15. 5. stretnutie zástupcov mesta, vlastníkov lesa určeného na výrub i spoločnosti Eurovalley s cieľom nájsť riešenie, aby sa zabránilo ďalšiemu výrubu stromov v blízkosti Marheckých rybníkov, ktoré štúdia Natura 2000 klasifikovala ako chránené územie európskeho významu. Zalesnené územie za Továrenskou ulicou vedľa odbočky na Swedwood bolo kedysi  súčasťou areálu spoločnosti Kablex a v územnom pláne bolo zaznačené ako priemyselná zóna.

Súčasní majitelia tohto územia (HKF betón, s. r. o. a pani Izabela Mistríková) v zmysle platného územného plánu nemali právne prekážky a začali plánovať a pripravovať svoje  podnikateľské aktivity aj na týchto svojich pozemkoch. Ochranárom, poslancom i verejnosti prekáža skutočnosť, že daňou za ďalší podnikateľský rozvoj má byť výrub močaristého lesa, ktorý síce nie je súčasťou chránenej lokality, ale sa k nej približuje.

Primátor Malaciek navrhol majiteľom výmenu ich zalesnených pozemkov za iné pozemky v Zóne C Priemyselného parku Záhorie, ktoré sú vybavené inžinierskymi sieťami a je na ne vydané stavebné povolenie. Správca priemyselného parku – spoločnosť Eurovalley je ochotná pozemky poskytnúť, avšak nie zdarma, ale aspoň za takú cenu, ktorá vykompenzuje náklady vložené do ich prípravy. „Je na rozhodnutí mesta, či vyčlení financie na záchranu lesa a v akej výške,“ povedal za Eurovalley riaditeľ Juraj Lettrich.

„Záchrana lesa nás bude stáť nemalé finančné prostriedky, ale na materiál zo stretnutia pripravíme, aby ho prerokovalo nasledujúce júnové mestské zastupiteľstvo,“ povedal primátor mesta Jozef Ondrejka.

T. Búbelová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok