24. 4. 2014
V Testovaní 9 najlepšia cirkevná škola
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa uskutočnilo 12. 3.,  je jedným z mála preukázateľných a merateľných ukazovateľov výsledkov činnosti školy. Ide o akýsi indikátor kvality úrovne vyučovania v škole. Najlepšie výsledky spomedzi malackých škôl v ňom opätovne dosiahli deviataci z cirkevnej školy v Malackách.

V oboch z testovaných predmetoch výsledky deviatakov dokonca výrazne prekročili celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku a literatúre sme dosiahli percentuálnu úspešnosť 70,83 %, čo predstavuje o 8,83 % lepší výsledok oproti národnému priemeru. V matematike bola percentuálna úspešnosť deviatakov 63,29 %, čo je o 8,62 % lepší výsledok ako celoslovenský priemer. Podľa dosiahnutého percentilu sa dokonca radíme medzi najúspešnejšie školy v rámci celého Slovenska (SJL – 88,35% a MAT – 79,35%).

Percentil školy vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Z výsledkov našich žiakov má vedenie i pedagógovia školy neskrývanú radosť, za čo im, ale aj pani učiteľkám, ktoré ich starostlivo pripravovali, patrí veľké poďakovanie. Veríme, že úspešné zvládnutie prvej dôležitej vedomostnej skúšky povzbudí našich deviatakov do ďalšieho vzdelávania.

Spoločenstvo školy/-red- 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok