8. 11. 2012
V školách chýbajú učebnice. Dokedy budú čakať?

Koncom leta sa v celoštátnych médiách objavila správa o chýbajúcich učebniciach v základných školách. Knihy sa zvyknú vydávať už na konci školského roka. Na konci júna 2012 však mnohé školy nemali čo dať svojim žiakom. No nielen to, žiaci sa nemali z čoho učiť ani v septembri.

Dôvodom, prečo nie sú knihy, nie je ich nedodanie autormi, ale zistené chyby v knihách z vydavateľstva Didaktis. V niektorých učebniciach odborníci našli nesúlad obsahu ponuky so štátnym vzdelávacím programom. Rezort školstva chcel knihy pôvodne nakúpiť prostredníctvom elektronickej aukcie, ktorú spustil v máji tohto roka. Pre nedostatky však Úrad pre verejné obstarávanie aukciu zrušil. Preto ministerstvo učebnice nakupuje priamo od firiem.

Ako sú na tom malacké školy?
Ešte v týchto dňoch, teda v úvode novembra chýba našim štyrom základným školám množstvo kníh. Keďže im priebežne dochádzajú, uvádzané počty a údaje sú len približné. ZŠ Dr. J. Dérera chýba až 23 typov učebníc. Patrí sem napríklad dopravná výchova, mediálna výchova či matematika (učebnicu na rovnaký predmet, ale pre rôzne ročníky považujeme za jeden typ – pozn. redakcie). V Spojenej škole sv. F. Assiského (organizačná zložka ZŠ M. Olšovského) chýba fyzika, matematika i dejepis pre deviatakov, ale aj iné učebnice. Spolu 14 typov. V ZŠ Štúrova tiež zápasia s nedostatkom učebníc. Siedmaci a ôsmaci nemajú knihy na občiansku  náuku, etickú výchovu či techniku. Spolu im chýba až 20 typov učebníc. „Stav učebníc zatiaľ neviem vyčísliť. Niektoré učebnice priebežne prichádzajú, niektoré si musíme zapožičiavať medzi školami,“ uviedla riaditeľka ZŠ Záhorácka G. Emrichová.

Školy si pomáhajú, ako vedia
„Tento problém riešime zapožičaním kníh z iných škôl v meste, no keďže sú väčšinou v podobnej situácii ako my, tak chýbajúce učebnice kopírujeme. Taktiež využívame a odporúčame žiakom i učiteľom portál eaktovka.sk, ktorý sprístupňuje učebnice v digitálnej forme,“ uviedla Elena Kabarcová, zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy sv. F. Assiského. „Učitelia využívajú vhodné texty z doterajších učebníc, internetové školské portály, pripravujú si vlastné materiály,“ hovorí riaditeľka ZŠ Dr. J. Dérera T. Sopóciová. Aj v ZŠ Štúrova si pomáhajú, ako vedia. „Používame staré učebnice, kopírujeme, hľadáme materiály,“ hovorí D. Šuster.
G. Emrichová, riaditeľka ZŠ Záhorácka, uviedla. „Učitelia vyhľadávajú materiály zo starých učebníc, prípadne si hľadajú potrebný materiál prostredníctvom internetu a v spolupráci s kolegami z iných škôl.“

Dokedy budú čakať?
„V priebehu septembra a októbra bolo dodaných päť titulov nových reformných učebníc pre základné školy a nižšie ročníky gymnázií s osemročným štúdiom,“ informoval Michal Kaliňák, hovorca ministerstva školstva. 29. októbra nás Kaliňák informoval, že v tlači sú dva tituly, ktoré budú dodané distribútorovi do 31. októbra, a v priebehu ďalších dvoch týždňov sa budú distribuovať do škôl. Podľa slov Kaliňáka sú v schvaľovacom procese i ďalšie štyri tituly, ktorých dodanie sa predpokladá do konca novembra 2012, najneskôr začiatkom decembra 2012 a dodanie ďalších dvoch titulov sa predpokladá do konca roka 2012. „V základných školách bude ďalej chýbať osem titulov učebníc, ktoré budú predmetom nového verejného obstarávania a ich dodanie sa predpokladá k začiatku budúceho školského roka,“ upresnil M. Kaliňák.

 

Týchto titulov sa deti dočkajú až  budúci školský rok:
 Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ
 Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ
Výtvarná výchova pre 4. ročník ZŠ
Etická výchova pre 5. ročník ZŠ – cvičebnica
 Etická výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – cvičebnica
Technika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Výchova umením pre 8. a 9. ročník ZŠ a 3. a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. diel
Výchova umením pre 8. a 9. ročník ZŠ a 3. a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. diel

Text, foto: N. Slobodová

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok