28. 10. 2011
V príjemnej atmosfére o citlivej téme

V priestoroch Základnej školy na Štúrovej ulici v Malackách 27. októbra o 18.00 h Občianske združenie Dúhovka, Česko-Slovenská futbalová akadémia v spolupráci s redakciou MalackyJuh.sk a Komisiou pre ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Malackách otvorili formou dialógu besedu na tému Prevencia šikanovania a domáceho násilia z cyklu Zvýšme bezpečnosť našich detí.

Zaujímavá prednáška, ktorú viedol Miroslav Schlesinger, riaditeľ organizácie Spoločne proti kriminalite sa zameriavala na najúčinnejší a zároveň na najvhodnejší prvok ochrany dieťaťa, teda na prevenciu. Vyše tridsať malých detí v predškolskom veku a žiaci prvých ročníkov ZŠ sa dozvedeli ako sa najrýchlejšie ubrániť voči šikanovaniu, čo sa považuje za násilie, aké sú sprievodné prejavy, následky a kde treba hľadať pomoc.

Skúsenosti z praxe ukazujú,  že násilie páchané na deťoch je stále aktuálnym problémom a  v rámci prevencie a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca. V pilotnom projekte chcú pokračovať naďalej raz za mesiac nielen pre deti, ale i pre dospelých. Beseda hoci o ťažkej a citlivej téme prebehla v príjemnej atmosfére, za čo všetko môžeme poďakovať organizátorom a lektorovi tejto prvej prednášky. 

Text, foto: Natália Chabadová

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok