31. 8. 2017
V pondelok 4. septembra sa začína nový školský rok
Prinášame vám súhrn dôležitých informácií v súvislosti so začiatkom nového školského roka 2017/2018.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ZŠ Dr. J. Dérera
•    všetky ročníky o 8.00 na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční v jednotlivých triedach.

ZŠ Štúrova
•    prváci o 8.00 v átriu
•    ostatné ročníky o 9.00 vo svojich triedach

ZŠ Záhorácka
•    prváci o 8.00 v školskej jedálni
•    žiaci 2. – 9. ročníka o 9.00 vo svojich triedach

Spojená škola sv. F. Assiského
•    žiaci I. stupňa ZŠ o 8.00 v kostole
•    žiaci II. stupňa ZŠ o 8.00 vo svojich triedach  
•    študenti gymnázia o 8.00 v triedach na dolnej chodbe.

! Prvákov budú čakať od 7.45 na školskom dvore (pri budove školského klubu) triedne  učiteľky, s ktorými spoločne odídu do kostola na slávnostný začiatok nového školského roka.
! Rozdelenie prvákov do tried a nové rozmiestnenie všetkých tried je zverejnené na stránke školy www.csmalacky.sk


Termíny prázdnin
 
MATERSKÁ ŠKOLA

•    deti prichádzajú do materskej školy v čase 6.00 – 8.00
•    novoprijaté deti prichádzajú o 8.00

! Z dôvodu rekonštrukcie pracoviska na Hviezdoslavovej ulici sú deti rozdelené na iné pracoviská MŠ podľa kapacity budov. O otvorení a nástupe na pracovisko Hviezdoslavova bude riaditeľstvo MŠ rodičov informovať telefonicky a prostredníctvom stránky msmalacky.edupage.org.

Dôležité vstupné informácie pre rodičov detí materských škôl
 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

•    pondelok 4. 9., utorok 5. 9. a streda 6. 9. 14.00 – 18.00 budova na Záhoráckej
    zápisy do odborov VÝTVARNÝ, LITERÁRNO–DRAMATICKÝ a TANEČNÝ

•    štvrtok 7. 9. a piatok 8. 9. 14.00 – 18.00 budova na Záhoráckej
    zápisy do HUDOBNÉHO odboru

! Zápisy platia pre všetkých žiakov ZUŠ, t. j. pre prvákov aj pre tých, ktorí pokračujú v štúdiu.

Otvorenie nového školského roka ZUŠ


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
•    krúžková činnosť sa začne v polovici septembra


GYMNÁZIUM
•    všetky ročníky začínajú o 8.00 v priestoroch školy

MsÚ
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok