4. 3. 2013
V platení daní sme takmer poriadni

Väčšina Malačanov platí miestne dane a poplatky riadne. Zvyšní „čakajú“ na exekútora.

Výber nájomného za nebytové priestory a pozemky
Malacky získali vlani (stav k 30. 11. 2012) do svojho rozpočtu z  prenájmu nebytových priestorov a ostatného majetku 72 585 eur. K stanovenému plánu to predstavovalo plnenie na 100,03 %. Príjem z prenájmu pozemkov dosiahol 49 900 eur, čo predstavovalo plnenie na 91,51 %. Výška nájomného z nájomných bytov na ulici Pri Maline dosiahla k 30. 11. 2012 čiastku 77 087 eur, čo je plnenie na 87,95 %.

V prípade, že si neplnia nájomníci svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv, príslušný pracovník mestského úradu ich písomne vyzve k úhrade svojho záväzku. Ak nájomca nereaguje ani na túto výzvu, pristúpi mesto k vymoženiu pohľadávky súdnou cestou.


Výber miestnych daní a poplatku
Výber miestnej dane z nehnuteľnosti priniesol do rozpočtu mesta k  30. 11. 2012 sumu 2 556 458 eur. To predstavovalo plnenie na 99,99%. Výber miestnej dane za psa a za ubytovanie prekročili plánované hodnoty. Miestna daň za psa dosiahla sumu 22 204 eur (plnenie na 106,24 %) a daň za ubytovanie 25 077 eur (plnenie na 139,32 %). Na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vybralo mesto do svojho rozpočtu 493 469 eur, čo predstavovalo plnenie na 91,05 %.

Výber nedoplatkov na jednotlivých miestnych daniach a poplatku sa počas roka rieši podobne ako pri nájomnom doručením  výziev. Potom nasleduje vymáhanie pohľadávok formou exekučných titulov a podanie návrhu na súdne vymáhanie.

-mija-

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok