4. 3. 2013
V platení daní sme takmer poriadni

Väčšina Malačanov platí miestne dane a poplatky riadne. Zvyšní „čakajú“ na exekútora.

Výber nájomného za nebytové priestory a pozemky
Malacky získali vlani (stav k 30. 11. 2012) do svojho rozpočtu z  prenájmu nebytových priestorov a ostatného majetku 72 585 eur. K stanovenému plánu to predstavovalo plnenie na 100,03 %. Príjem z prenájmu pozemkov dosiahol 49 900 eur, čo predstavovalo plnenie na 91,51 %. Výška nájomného z nájomných bytov na ulici Pri Maline dosiahla k 30. 11. 2012 čiastku 77 087 eur, čo je plnenie na 87,95 %.

V prípade, že si neplnia nájomníci svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv, príslušný pracovník mestského úradu ich písomne vyzve k úhrade svojho záväzku. Ak nájomca nereaguje ani na túto výzvu, pristúpi mesto k vymoženiu pohľadávky súdnou cestou.


Výber miestnych daní a poplatku
Výber miestnej dane z nehnuteľnosti priniesol do rozpočtu mesta k  30. 11. 2012 sumu 2 556 458 eur. To predstavovalo plnenie na 99,99%. Výber miestnej dane za psa a za ubytovanie prekročili plánované hodnoty. Miestna daň za psa dosiahla sumu 22 204 eur (plnenie na 106,24 %) a daň za ubytovanie 25 077 eur (plnenie na 139,32 %). Na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vybralo mesto do svojho rozpočtu 493 469 eur, čo predstavovalo plnenie na 91,05 %.

Výber nedoplatkov na jednotlivých miestnych daniach a poplatku sa počas roka rieši podobne ako pri nájomnom doručením  výziev. Potom nasleduje vymáhanie pohľadávok formou exekučných titulov a podanie návrhu na súdne vymáhanie.

-mija-

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok