19. 12. 2018
V najstaršom kostole už vystavili betlehem
„Búvaj, dieťa krásne, uložené v jasle. Búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa!“ spieva sa v slovenskej ľudovej vianočnej kolede. Už celkom maličké deti sa rady chodia pozerať do kostola na takzvané jasličky. Betlehem je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc mnoho stáročí. Znázorňuje príbeh narodenia človeka, ku ktorému s nádejou vzhliadali a za ktorým smerovali a smerujú zástupy ľudí. 
 
Ani v malackých kostoloch nechýba známa scenéria, ktorej základom je Svätá rodina – Panna Mária, Svätý Jozef a práve narodený Ježiško uložený v jasličkách na slame. Po dohovore s kostolníkom Silvestrom Masrnom sme navštívili Kostol Najsvätejšej Trojice, medzi Malačanmi známy aj ako farský či Biely kostol, ktorý je najstaršou sakrálnou pamiatkou v meste. S. Masrna nainštaloval betlehem v predstihu práve kvôli nám, ďakujeme. 
 
Cestu k jasličkám ukáže hviezda
Betlehem je umiestnený v malej miestnosti vľavo od hlavného oltára. Okrem Svätej rodiny ho tvorí postava pastiera, kľačiaceho anjela a troch kráľov. Krásna scenéria sa nachádza v štylizovanej maštaľke. Na jej priečelí, ako je pri pôvodných betlehemoch zvykom, sa nachádza ďalší anjel – zvestovateľ – s veľkým nápisom Gloria in excelsis Deo, slovensky Sláva Bohu na výsostiach. „Bola tu aj svietiaca hviezda – kométa, ale tú dávam von, aby symbolicky priviedla ľudí k jasličkám s Ježiškom. Podľa hviezdy predsa išli aj traja králi,“ vysvetlil S. Masrna. V minulosti vkladali sochy mudrcov do jasličiek až v deň ich príchodu, teda 6. januára. V súčasnosti sa betlehemská scenéria so všetkými postavami ľudí a zvierat inštaluje hneď celá tesne pred Vianocami. „V Biblii je písané, že by tam mal byť aj oslík a vôl, ktorí dýchali na Ježiška a tak mu v zime zachránili život,“ pripomína kostolník pričom neskrýva, že mu uvedené zvieratká v betleheme tak trocha chýbajú. Pýtame sa, na čo slúžia prázdne jasličky stojace samostatne vedľa betlehema. „Tie sa dávajú na polnočnej omši pred oltár, aby do nich kňaz mohol uložiť Jezuliatko. Ale to už je celkom iná socha,“ vysvetlil S. Masrna.   
 
V staršom betleheme je aj slon 
Betlehem v Kostole Najsvätejšej Trojice dal postaviť dekan Ján Hudec približne pred desiatimi rokmi. Pôvodný bol zničený, kostolník ho ponúkol do mestského múzea, kde ho renovovali. V kostole býval vystavený zboku, pretože od polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia sa omše začali slúžiť tvárou k ľudu, takže jasličky už nemohli byť pri hlavnom oltári. Zahŕňa oveľa viac figúrok než súčasný betlehem a nechýba ani žiadaný oslík a vôl. Znázorňuje aj okolie maštaľky, veže nočného Betlehema, ovečky na skalách, viacero anjelov, ba dokonca i slona, na ktorom prišiel jeden z kráľov. Tento betlehem býva vždy pred Vianocami inštalovaný pri vstupe do mestského centra kultúry. 
 
Miništranti stáli ako vzor 
Sochy súčasného betlehema vo farskom kostole sú zo živice. V tejto súvislosti S. Masrna, ktorý v minulosti robil kostolníka aj vo františkánskom kostole, zaspomínal na jeden z tamojších betlehemov: „Svojho času pôsobil v Malackách františkán, páter Štefan Muška, a ten vedel stavať sochy! Ako malí chlapci sme mu stáli vzorom, aj naše ruky odlieval do sadry, ako držíme píšťaly a podobne. Vyrobil veľký betlehem a čo bola rarita, bol zároveň pohyblivý. Išlo o jeden veľký kruh napojený na elektrinu, vďaka čomu pastieri chodili stále dokola. Keď narazili na tzv. doraz či prekážku, poklonili sa. A uprostred mali oheň. Páter Štefan nám vždy prikázal – keď bude ohňostroj, nachytajte mi padáčiky. Išlo o jemnulinkú látku, ktorú zafarbil načerveno. Vyrobili sme debničku, do ktorej sa vložila žiarovka a ventilátor a navrchu bolo pletivo, aké sa kedysi dávalo na králikárne. Na to sa zavesili pásiky z načerveno zafarbenej látky a ako žiarovka svietila a ventilátor fúkal, plápolali a vyzeralo to ako oheň. Po koncile v 60. rokoch stával na bočnom oltári, kde bol už zmenšený. Boli sme partia, ako tínedžeri sme ho spolu skladali, niektorí už sú nebohí.“  Páter Štefan pôsobil v Malackách v 50. rokoch a na začiatku 60. rokov 20. storočia. 
 
Vianočný stromček musí byť 
Betlehem v Kostole Najsvätejšej Trojice teda už stojí, atmosféru dotvorí vianočný stromček a výzdoba. Taký istý, ale väčší betlehem, bude aj vo františkánskom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zhotoviť ho dal rovnako dekan Ján Hudec desať rokov dozadu.  
 
Od krásneho vianočného príbehu narodenia Ježiša nás delí už len niekoľko dní. Jeho posolstvo tkvie vo viere, že vždy môžeme byť lepší a rovnako tak i náš svet. 
 
I. Sochorová, foto: I. Sochorová, archív M. Macejku
Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok