6. 11. 2012
V Malackách predstavili národný projekt ZMOS
Projekt s názvom Budovanie kapacít na úrovni miestnej samosprávy je národným projektom, ktorý je finančne zabezpečovaný z prostriedkov ESF, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZMOS. Starostom okolitých obcí ho do Malaciek prišli predstaviť predseda ZMOS J. Dvonč, predseda výkonného výboru NP ZMOS M. Muška a manažérka riadenia projektu B. Gindlová. Na pôde malackého inkubátora ich privítal primátor Malaciek J. Ondrejka.

Ambíciou projektu je prostredníctvom videokonferenčného telemostového vzdelávania v troch informačných centrách vyškoliť asi 3000 odborných pracovníkov samospráv, vytvoriť zo ZMOS akreditované vzdelávacie pracovisko, založiť vlastné analytické, ale napr. aj legislatívne a metodické centrum. Napriek nesporne zaujímavým informáciám a plánom prítomných zaujímali najmä dôsledky a prax súvisiaca s podpisom Memoranda medzi vládou SR a ZMOS.

ZMOS sa zaviazal iniciovať v samosprávach úsporné opatrenia kvantifikované ako 5 % úspor na osobných nákladoch a 10 % na tovaroch a službách. J. Dvonč však vysvetlil, že to nemá byť o prepúšťaní ani o znižovaní platov. „Dôležité je znížiť výdavky. Štát potrebuje šetriť, aby sme sa dostali pod 3 % HDP. Diskusia na Rade ZMOS bola tvrdá, no hlasovaním sme sa k záväzku prihlásili, aby sme si raz aj my mohli požičiavať za úrok 1,2 %. Šetrenie sa prejaví vo forme rezervy, ktorou môžeme napríklad vyrovnať staré záväzky.“  

Text, foto: -tabu-
Ďalšie
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Kultúra
Školstvo
29. 5. 2023
Navštívte výstavu ZUŠ v kaštieli

Počas Prvomájových Malaciek otvoril Pálffyovský kaštieľ letnú návštevnícku sezónu. …

Zobraziť celý článok