24. 4. 2017
V Malackách odovzdali vodohospodárom nové traktory

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v týchto dňoch dostávajú nové traktory. Dva dnes (24. apríl) putovali aj do Malaciek na Správu povodia Moravy. Vodohospodárom ich odovzdali v areáli  ul. Pri Maline v dopoludňajších hodinách. 

V tomto roku postupne pribudne vodohospodárom 32 nových traktorov. Primárne sú určené na kosenie hrádzí, ktorých má podnik v správe takmer 3.000 km.

“Na plnenie úloh pri ochrane obyvateľov pred povodňami potrebujeme kvalitnú techniku. Som preto veľmi rád, že náš vozový park bude obohatený o ďalšie nové stroje,“ vysvetlil Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Okrem Malačanov dostanú nové traktory vodohospodári v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Piešťanoch.

-TS, -red-

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí.

Odštepný závod Bratislava
•    Závod Dunaj
•    Závod Gabčíkovo
•    Správa povodia Moravy
•    Správa vnútorných vôd Komárno
•    Správa vnútorných vôd Šamorín

Ďalšie
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
28. 11. 2023
Mesto Malacky hľadá zamestnanca na pozíciu: referent personálnej a mzdovej…

Mesto Malacky hľadá zamestnankyňu/zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent personálnej a…

Zobraziť celý článok