24. 4. 2017
V Malackách odovzdali vodohospodárom nové traktory

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v týchto dňoch dostávajú nové traktory. Dva dnes (24. apríl) putovali aj do Malaciek na Správu povodia Moravy. Vodohospodárom ich odovzdali v areáli  ul. Pri Maline v dopoludňajších hodinách. 

V tomto roku postupne pribudne vodohospodárom 32 nových traktorov. Primárne sú určené na kosenie hrádzí, ktorých má podnik v správe takmer 3.000 km.

“Na plnenie úloh pri ochrane obyvateľov pred povodňami potrebujeme kvalitnú techniku. Som preto veľmi rád, že náš vozový park bude obohatený o ďalšie nové stroje,“ vysvetlil Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Okrem Malačanov dostanú nové traktory vodohospodári v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Piešťanoch.

-TS, -red-

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí.

Odštepný závod Bratislava
•    Závod Dunaj
•    Závod Gabčíkovo
•    Správa povodia Moravy
•    Správa vnútorných vôd Komárno
•    Správa vnútorných vôd Šamorín

Ďalšie
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok