7. 6. 2017
V Bratislave promovali naši študenti Univerzity tretieho veku

Poslednú májovú stredu sa v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZSP) v Bratislave uskutočnili slávnostné promócie 35 seniorov z Malaciek a okolia, absolventov Univerzity tretieho veku. Špeciálnu formu vzdelávania im pedagógovia zabezpečovali v spolupráci s naším mestom. Na promócie prijal pozvanie primátor Malaciek Juraj Říha a vedúca Klientskeho centra MsÚ Alena Kmecová.

Primátor úspešným absolventkám a jednému absolventovi zablahoželal k ukončeniu štúdia. Pri odovzdávaní diplomov dostal každý z jeho rúk červenú čajovú ružu. „Nie je to tak dávno, čo som sám prežíval podobný pocit ako vy. Dnes ho mám opäť. Promócie sú významným medzníkom v živote, a preto sa niet čo čudovať, že som pri potriasaní vašich pravíc cítil, ako sa chvejete,“ spontánne sa študentom-seniorom prihovoril J. Říha.

Vedúca Ústavu sociálnej práce VŠZSP sv. Alžbety prof. Eva Grey uviedla: „Škola vám môže dať vedomosti, ale nie múdrosť. Tú sme na základe vašich životných skúseností získavali skôr my od vás.“ Prekvapením krásneho slávnostného aktu bolo vystúpenie 4-ročného Filipka Polovku, ktorý z plného hrdielka zaspieval Išel Macek do Malacek. Pridali sa k nemu všetci prítomní. Atmosféru promócií umocnili taláre a typické promočné čiapky, ktoré v závere príznačne „leteli do vzduchu“.

Vrelá gratulácia a vivat, malackí absolventi!
Eva Bartlová
Anna Belková
Valéria Bothová
Daniela Bukovská
Helena Eliašová
Daniela Gúthová
Marta Hajdinová
Stanislava Herzová
Veronika Jahodová
Ľubica Janská
Mária Juricová
Anna Jurkovičová
Mária Kleinová
Yvona Kmeťová
Elena Kopčová
Božena Kovárová
Eva Kožuchová
Vlasta Kratochvílová
Eva Kujanová
Margita Malášková
Antónia Malovcová
Jana Medveďová
Anna Meňhárová
Eva Mrázová
Mária Ondrejkovičová
Anna Osuská
Alena Schelling
Bibiána Sirotová
Eva Štaffenová
Marta Švecová
Anna Vilémová
Ivan Vince
Anna Violová
Anna Vlková
Anna Záhradníková


Text a foto: I. Sochorová

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok