28. 10. 2016
V blízkosti cintorínov posilnia policajné hliadky
Prichádza čas, kedy sa na cintorínoch vo veľkom zhromažďujú ľudia, ktorí si prídu uctiť a pripomenúť svojich blízkych zosnulých.
 
S očakávaným nárastom intenzity cestnej premávky počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých polícia z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, zabránenia páchania trestnej činnosti s dôrazom na miesta zvýšeného pohybu osôb v okolí cintorínov, zvýšila svoju činnosť.  

Na miestach, kde sa predpokladá zvýšený pohyb chodcov, upozorní na dôležitosť a zákonnú povinnosť používania reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. 
Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky a podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu obeť – život.  Bezpečnosť chodcov na ceste zvyšuje predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom .

Polícia radí a odporúča: 
– pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť  prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
– chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak s ohľadom na  prichádzajúce vozidlo, môže ohroziť svoju bezpečnosť,
– vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na ceste (pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a na vozovku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný prostriedok),
– nevstupujte na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré znemožňujú výhľad,
– na riadenej svetelnej križovatke dodržujte svetelnú signalizáciu,
– tmavé oblečenie si opatrite reflexným prvkom, reflexná páska sa dáva na tú ruku, ktorá je bližšie k vozovke,
– nenechávajte si v odstavených autách pri cintorínoch veci, ktoré môžu prilákať zlodeja,
– nenechávajte si na pomníkoch položené osobné veci (kabelky) bez dohľadu,
– nenoste si na cintorín väčšie množstvo peňazí a cennosti,
– v prípade potreby oslovte policajné hliadky, ktoré sa budú v nasledujúcich dňoch pohybovať v blízkosti cintorínov.


OR PZ Pezinok
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok