30. 10. 2012
Už snežilo – je mesto pripravené na údržbu?
Na prípravu mesta na zimu a zimnú pohotovosť je zameraný príkaz primátora č. 3/2012 na zabezpečenie zimnej údržby. Jeho súčasťou je operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií – ciest a chodníkov v zimnom období 2012/2013 a určenie pohotovostných služieb na území mesta Malacky. Operačný plán sa zaoberá prípravou techniky, pracovníkov a organizáciou zimnej údržby, ale aj prípravou posypového materiálu.

„Z techniky je pre nás základom traktor s radlicou a sypač s prednou uhŕnacou radlicou, ale používame aj iné stroje,“ hovorí vedúci oddelenia služieb MsÚ F. Klíma. „Na posyp využívame len piesok a drvinu, ktorú podľa potreby z lomu v Sološnici. Využívame aj starý piesok, ktorý sme získali v rámci výmeny piesku z pieskovísk,“ dodáva F. Klíma. Predpoklad spotreby materiálu hovorí o 50 tonách piesku a 80 tonách drviny.

Zimná pohotovosť je určená na obdobie od 17. 11. 2012 do 14. 4. 2013 a obsahuje menovitý rozpis pohotovostných zmien na jednotlivé víkendy a sviatky, pričom každá zmena je zložená z vedúceho zmeny a piatich robotníkov, ktorí v čase pohotovosti nesmú požívať alkoholické nápoje, musia byť nepretržite dostupní a pripravení kedykoľvek nastúpiť do služby. Podľa F. Klímu pohotovosť sa nedrží v pracovných dňoch, ale v prípade potreby čata vyráža za nadčasy.    

„Apelujeme na všetkých obyvateľov, aby sa aj oni prispôsobili zimným podmienkam, týka sa to vodičov, bicyklistov aj chodcov. Naše možnosti sú kapacitne i finančne obmedzené a pri údržbe postupujeme podľa schváleného poradia čistenia, teda najskôr čistíme trasy autobusov, postupne miestne komunikácie I., II. a III. triedy, ale aj frekventované či nebezpečné trasy pre chodcov, napr. nadchod k Zámockému parku,“ upozorňuje F. Klíma.

Text: T. Búbelová; Foto: S. Osuský
Ďalšie
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
7. 6. 2023
Deň detskej radosti plný zábavy. Ťahákom bol Miro Jaroš

Detský smiech, radosť vočiach aj vtvárach, pohladenie duše vďaka vystúpeniam talentovaných umelcov…

Zobraziť celý článok