11. 5. 2020
Úspešný jazykový program na štátnom gymnáziu
Medzinárodný jazykový program Deutsches Sprachdiplom (DSD) štátneho gymnázia v Malackách bol v tomto školskom roku veľmi úspešný. Všetci absolventi zvládli jazykovú skúšku výborne, z toho 8 študentov na úrovni B2 a 10 študentov na úrovni C1.
 
DSD je program, v ktorom majú žiaci možnosť získať nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa – štátnu jazykovú skúšku. Nad programom má záštitu Ministerstvo kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko. Diplom platí ako:
doklad o znalosti nemeckého jazyka na celkom svete, 
jazykový doklad pre prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole, 
jazykový doklad pre uzavretie pracovného pomeru v Nemecku a Rakúsku. 

Naša škola zaviedla vo vybraných triedach, zaradených do tohto programu, učebný plán s rozšírenou hodinovou dotáciou vyučovania nemčiny. Vyučovanie prebieha podľa špeciálnych učebných osnov, zameraných na prípravu žiakov na vykonanie skúšky DSD. Žiaci majú zahraničného lektora, ktorý prípravu dozoruje a priebežne kontroluje. 
 
Zahraničný partner programu zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie vedenia školy a učiteľov nemčiny, ktorí sa na príprave žiakov pre DSD podieľajú. Okrem toho zabezpečuje kontakty s nemeckými a rakúskymi inštitúciami a podnikmi. 
 
Malacké gymnázium je zaradené do celosvetovej siete škôl, ktoré realizujú vzdelávací program DSD, od roku 2010.

Text: Gymnázium Malacky, foto: I. Sochorová 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok