11. 5. 2020
Úspešný jazykový program na štátnom gymnáziu
Medzinárodný jazykový program Deutsches Sprachdiplom (DSD) štátneho gymnázia v Malackách bol v tomto školskom roku veľmi úspešný. Všetci absolventi zvládli jazykovú skúšku výborne, z toho 8 študentov na úrovni B2 a 10 študentov na úrovni C1.
 
DSD je program, v ktorom majú žiaci možnosť získať nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa – štátnu jazykovú skúšku. Nad programom má záštitu Ministerstvo kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko. Diplom platí ako:
doklad o znalosti nemeckého jazyka na celkom svete, 
jazykový doklad pre prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole, 
jazykový doklad pre uzavretie pracovného pomeru v Nemecku a Rakúsku. 

Naša škola zaviedla vo vybraných triedach, zaradených do tohto programu, učebný plán s rozšírenou hodinovou dotáciou vyučovania nemčiny. Vyučovanie prebieha podľa špeciálnych učebných osnov, zameraných na prípravu žiakov na vykonanie skúšky DSD. Žiaci majú zahraničného lektora, ktorý prípravu dozoruje a priebežne kontroluje. 
 
Zahraničný partner programu zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie vedenia školy a učiteľov nemčiny, ktorí sa na príprave žiakov pre DSD podieľajú. Okrem toho zabezpečuje kontakty s nemeckými a rakúskymi inštitúciami a podnikmi. 
 
Malacké gymnázium je zaradené do celosvetovej siete škôl, ktoré realizujú vzdelávací program DSD, od roku 2010.

Text: Gymnázium Malacky, foto: I. Sochorová 

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok