5. 11. 2009
Uskutočňuje sa geologický prieskum

Pravdepodobne ste už zaregistrovali natiahnuté káble, ktoré sa v priebehu posledných dní objavili na našich chodníkoch a cestách. Ide o geologický prieskum podložia, ktorý uskutočňuje spoločnosť Pozagas, a. s., prostredníctvom budapeštianskej firmy Geophysical Services Ltd. 3D seizmické merania sa uskutočňujú v hĺbkach od 500 do 2000 metrov, pričom sa pomocou vibrácií spresňujú hranice podzemného zásobníka plynu.

Vibrácie vyvolávajú veľké traktory a potom ich zaznamenávajú viaceré senzory,  ktoré sú navzájom pospájané natiahnutými káblami. Rozsiahle merania sa uskutočňujú na území Viedenskej panvy v termíne od 5. 10. do 30. 11., pričom u nás sa budú uskutočňovať počas dvoch týždňov. Obdobné merania sa 2. 11. začali aj v Zámockom parku, kde 4 obrovské vozidlá pomocou vibračných dosiek skontrolovali 24 stanovíšť. V Zámockom parku je už meranie ukončené.

Text, foto: -raj-

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok