5. 11. 2009
Uskutočňuje sa geologický prieskum

Pravdepodobne ste už zaregistrovali natiahnuté káble, ktoré sa v priebehu posledných dní objavili na našich chodníkoch a cestách. Ide o geologický prieskum podložia, ktorý uskutočňuje spoločnosť Pozagas, a. s., prostredníctvom budapeštianskej firmy Geophysical Services Ltd. 3D seizmické merania sa uskutočňujú v hĺbkach od 500 do 2000 metrov, pričom sa pomocou vibrácií spresňujú hranice podzemného zásobníka plynu.

Vibrácie vyvolávajú veľké traktory a potom ich zaznamenávajú viaceré senzory,  ktoré sú navzájom pospájané natiahnutými káblami. Rozsiahle merania sa uskutočňujú na území Viedenskej panvy v termíne od 5. 10. do 30. 11., pričom u nás sa budú uskutočňovať počas dvoch týždňov. Obdobné merania sa 2. 11. začali aj v Zámockom parku, kde 4 obrovské vozidlá pomocou vibračných dosiek skontrolovali 24 stanovíšť. V Zámockom parku je už meranie ukončené.

Text, foto: -raj-

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok