9. 9. 2010
Urgentná situácia v škôlkach dočasne vyriešená

Problémom nedostatočnej kapacity priestorov v materskej škole sa poslanci mestského zastupiteľstva zaoberali ešte v júni. Už vtedy bol problém akútny – do škôlky nebolo prijatých 85 detí. Na dnešnom zasadnutí mali poslanci zaujať definitívne stanovisko k riešeniu tohto problému. V závere júnového rokovania si poslanci zvolili rozpracovanie alternatívy, ktorá pojednávala o odkúpení rodinného domu a jeho následnej výmene za pavilóny Detského domova Macejko.

Teraz je situácia iná. Kým v júni sa poslanci spoľahli na slovo riaditeľky DD, že jedna trieda by sa v areáli domova mohla otvoriť už v septembri tohto roka, z prísľubu zišlo. Hodnota majetku DD bola stanovená na 672 tis. €. S tým sú spojené ďalšie náklady – interiérové vybavenie tried za približne 33 tis. € a náklady spojené s opravou a údržbou starej budovy. Priamo počas dnešného rokovania sa poslanci od prednostu mestského úradu Dušana Vavrinca dozvedali nové informácie. Podľa nich by DD vyhliadnutý rodinný dom odkúpil a svojich zverencov sem presťahoval, pričom by administratíva domova naďalej sídlila v pôvodných priestoroch na Rakárenskej ulici. V neobsadených pavilónoch by sa mohli vytvoriť triedy pre škôlkarov. Neskôr by pre administratívu poskytlo mesto priestory v inkubátore a celý objekt by bol využívaný ako škôlka s tromi triedami. Takéto riešenie by pôvodnú sumu mohlo znížiť až o polovicu.

Poslancom sa opäť ponúkla aj druhá možnosť, ktorú predstavuje nadstavba nad budovou škôlky na Kollárovej ulici. Investičné náklady tvoria asi 488 tis. €. Tu treba počítať s rozšírením priestoru priľahlého dvora po budovu športovej haly a tiež o susedný pozemok, ktorý vlastní spoločnosť Billa. Dvor by sa tak zväčšil o 600 m2. Ďalšie náklady predstavuje zariadenie a vybavenie tried za asi 40 tis. €. Vznikli by tu štyri triedy. Zatiaľ nie je známe, za akú sumu by Billa, s. r. o., pozemok mestu odpredala.

V súčasnosti je podľa slov riaditeľky materskej školy Márie Hudecovej problém s neumiestnenými deťmi vyriešený. Dočasné priestory poskytli základné školy Dr. J. Dérera a M. Olšovského, riešením sa zaoberá i ZŠ Záhorácka. Keďže každá alternatíva predstavuje finančné i časové riziká, mestský úrad bude zatiaľ pracovať na oboch.

/sisa/; foto: /raj/

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok