9. 9. 2010
Urgentná situácia v škôlkach dočasne vyriešená

Problémom nedostatočnej kapacity priestorov v materskej škole sa poslanci mestského zastupiteľstva zaoberali ešte v júni. Už vtedy bol problém akútny – do škôlky nebolo prijatých 85 detí. Na dnešnom zasadnutí mali poslanci zaujať definitívne stanovisko k riešeniu tohto problému. V závere júnového rokovania si poslanci zvolili rozpracovanie alternatívy, ktorá pojednávala o odkúpení rodinného domu a jeho následnej výmene za pavilóny Detského domova Macejko.

Teraz je situácia iná. Kým v júni sa poslanci spoľahli na slovo riaditeľky DD, že jedna trieda by sa v areáli domova mohla otvoriť už v septembri tohto roka, z prísľubu zišlo. Hodnota majetku DD bola stanovená na 672 tis. €. S tým sú spojené ďalšie náklady – interiérové vybavenie tried za približne 33 tis. € a náklady spojené s opravou a údržbou starej budovy. Priamo počas dnešného rokovania sa poslanci od prednostu mestského úradu Dušana Vavrinca dozvedali nové informácie. Podľa nich by DD vyhliadnutý rodinný dom odkúpil a svojich zverencov sem presťahoval, pričom by administratíva domova naďalej sídlila v pôvodných priestoroch na Rakárenskej ulici. V neobsadených pavilónoch by sa mohli vytvoriť triedy pre škôlkarov. Neskôr by pre administratívu poskytlo mesto priestory v inkubátore a celý objekt by bol využívaný ako škôlka s tromi triedami. Takéto riešenie by pôvodnú sumu mohlo znížiť až o polovicu.

Poslancom sa opäť ponúkla aj druhá možnosť, ktorú predstavuje nadstavba nad budovou škôlky na Kollárovej ulici. Investičné náklady tvoria asi 488 tis. €. Tu treba počítať s rozšírením priestoru priľahlého dvora po budovu športovej haly a tiež o susedný pozemok, ktorý vlastní spoločnosť Billa. Dvor by sa tak zväčšil o 600 m2. Ďalšie náklady predstavuje zariadenie a vybavenie tried za asi 40 tis. €. Vznikli by tu štyri triedy. Zatiaľ nie je známe, za akú sumu by Billa, s. r. o., pozemok mestu odpredala.

V súčasnosti je podľa slov riaditeľky materskej školy Márie Hudecovej problém s neumiestnenými deťmi vyriešený. Dočasné priestory poskytli základné školy Dr. J. Dérera a M. Olšovského, riešením sa zaoberá i ZŠ Záhorácka. Keďže každá alternatíva predstavuje finančné i časové riziká, mestský úrad bude zatiaľ pracovať na oboch.

/sisa/; foto: /raj/

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok