4. 6. 2014
Úpravy hrobov len so súhlasom mesta

Cintoríny sú miestom odpočinku našich zosnulých príbuzných a je len prirodzené, že sa každý usiluje, aby rodinný hrob vyzeral dôstojne a upravene. Niektoré sú staršie a skromnejšie, no čoraz častejšie vidno na pietnych miestach robotníkov, ktorí sa venujú obnove pomníkov, múrikov okolo hrobov či spevňovaniu ich základov. Vedia však všetci nájomcovia hrobových miest, že na všetky takéto úpravy potrebujú povolenie mesta?

„Pri kontrolách sme zistili, že ľudia túto svoju povinnosť nepoznajú,“ uviedla pracovníčka Klientskeho centra MsÚ v Malackách Viera Lapinová. Nájomcovia hrobov si teda často ani neuvedomujú, že konajú svojvoľne, a hoci v dobrej viere, ale porušujú ustanovenia Všeobecne-záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste, kde sa hovorí aj o tom, že na budovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu, náhrobku,  hrobky,  rámu  a  pod.) je potrebný  súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je Mesto Malacky.  

Vybaviť takýto súhlas vôbec nie je zložité, netrvá to dlho a úkon nie je spojený s nijakými poplatkami. Stačí zájsť do Klientskeho centra v budove MsÚ (prízemie, priehradka s označením Životné prostredie) a po konzultácii so zodpovednou pracovníčkou bude najneskôr do týždňa (ale i skôr) súhlas vydaný. Až potom môže stavebník začať vykonávať akékoľvek stavebné úpravy. Po ich skončení je však povinný okolie hrobu znovu vyčistiť a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Ak sa pritrafí nečakaná nepríjemnosť a počas prác vznikne škoda na susedných hroboch, stavebník je povinný neodkladne ich odstrániť so súhlasom vlastníka poškodeného hrobu a zároveň prevádzkovateľa pohrebiska, teda mesta.

Súhlas k úprave či stavbe hrobového miesta vybavíte: Mestský úrad Malacky, klientske centrum – životné prostredie, tel.: 034/7966146

Text, foto: T. Búbelová    

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 3/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky

     

                                            

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok