8. 9. 2015
Upravená štúdia parkoviska na Záhoráckej

Parkovisko na Záhoráckej ulici oproti Daňovému úradu dostane novú tvár a rozšíri sa. Ide o tzv. vyvolanú investíciu podnikateľa, ktorý chce neďaleko tejto lokality investovať. Vyvolaná investícia (nazývaná aj druhotná) znamená, že podnikateľ okrem svojho projektu zafinancuje aj časť občianskej vybavenosti. Vedenie mesta takto začína novú etapu komunikácie s investormi a práve parkovisko na Záhoráckej bude prvým projektom tohto druhu.

Primátor Juraj Říha: „Na Záhoráckej ulici vidím tri veľké problémy. Predovšetkým je to stav a kvalita parkovania, ďalej úroveň stojísk na komunálny odpad a nedostatok prvkov pre trávenie voľného času obyvateľov. Postupne sa budeme venovať všetkým trom oblastiam a dnes reálne začíname riešiť prvý problém.“

Rekonštrukciou parkoviska sa získa vyšší počet parkovacích miest oproti súčasnému stavu (o cca 40) a pribudnú aj nové spojné bezbariérové chodníky. Povrch parkoviska pokryje dvojfarebný asfalt, pribudne nové osvetlenie a kontajnerové stojisko – všetko z financií podnikateľa. Zeleň, ktorá bude musieť ustúpiť, bude nahradená novou v tej istej lokalite. Iný spôsob riešenia ani nie je možný, pretože tlak na parkovacie miesta je vysoký. Jedinou cestou preto zostáva reorganizácia parkovania a  výsadba náhradnej zelene.

„Plán rekonštrukcie som už predstavil poslancom mestského zastupiteľstva za tento obvod a všetci ho podporili. Na Záhoráckej ulici máme do budúcnosti vytipovaných 5 až 6 lokalít, ktoré by sa mohli upraviť v rámci vyvolaných investícií, “ povedal J. Říha.

Návrh parkoviska Záhorácka už občania pripomienkujú od 31. augusta, pričom na základe ich návrhov sa priebežne upravila štúdia. Oproti pôvodnému návrhu pribudlo 6 parkovacích boxov pre ZŤP, presunuli sa kontajnerové stojiská a pribudli dva nové prístupové chodníky.

Svoje podnety a pripomienky môžete stále posielať do 11. septembra na adresu pripomienky@malacky.sk.

 nákres

Ľ. Pilzová

Foto: M. Ondrovič

 

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok