9. 12. 2013
Úprava parkovania na Malom námestí
Operatívna komisia dopravy okresu Malacky, ktorá sa schádza každý štvrtok od 9.00 do 12.00 h na 1. poschodí MsÚ a môžu sa na ňu obracať aj jednotlivci, schválila úpravu dopravného značenia na Malom námestí od Tatra banky až po Pribinovu ulicu. Po predchádzajúcich pripomienkach okresného dopravného inžiniera B. Balúna komisia schválila návrh mesta 5. decembra.

Podľa správcu mestských komunikácií V. Končeka problémom na Malom námestí bolo chaotické parkovanie vozidiel aj mimo vyznačených miest, pričom často bránili v prejazde aj ostatným vozidlám. „Po odsúhlasení navrhnutých úprav sme požiadavku odstúpili oddeleniu služieb MsÚ v Malackách, aby výmenu a doplnenie dopravného značenia zabezpečilo,“ dodal V. Konček, ktorý dúfa, že jasné pravidlá umožnia aj lepšiu kontrolu zo strany MsP.

-tabu-
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok