1. 4. 2010
Upratali viac ako 22 m3 odpadkov a špiny

Počas uplynulého týždňa sa na podnet aktivistov konalo veľké upratovanie časti nášho mesta. Konkrétne išlo o lokalitu Tri duby a areál včelnice a okolia, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti riečky Malina a ktoré boli kedysi hojne využívané na rekreačné účely. Ich odľahlosť a ľahká dostupnosť z hlavného ťahu na diaľnicu zrejme zapríčinili, že si túto krásnu lokalitu naši spoluobčania pomýlili so skládkou odpadu.

Pri dobrovoľnom upratovaní sa našlo všeličo – od autobatérií cez chladničky, stavebný odpad, nábytky až po bežný komunálny odpad. Autorom nápadu odpratania skládky Tri duby  bol mladý environmentalista Martin Mráz . Ten  pre túto myšlienku získal predovšetkým mladých ľudí, pre ktorých sú Tri duby ,,srdcovkou“ a miestom spomienok na rozličné akcie. Priestory včelnice si už po tretíkrát vzalo na starosť Občianske združenie BaZa. „Včelnicu a okolie čistíme vždy na jar a na jeseň,“ hovorí Ján Kunštek. Skupinka nadšencov vyčistila tiež priestor od okružnej križovatky po most ponad diaľnicu a les popri tejto ceste. Mesto zapožičalo dobrovoľníkom  náradie, poskytlo vrecia na odpad a tiež následný odvoz odpadu. Počas dvoch dní odvážala vyzbieraný odpad súkromná dodávka na parkovisko a mesto následne vyviezlo na skládku dva kontajnery plné odpadkov, každý o objeme 11 m3 !

,,Túto lokalitu mesto čistilo už niekoľkokrát, avšak vždy počas nasledujúcich mesiacov ju ľudia opäť zanesú rozličným odpadom,“ hovorí František Klíma, vedúci oddelenia údržby a služieb mesta. Paradoxné je, že mesto a teraz aj dobrovoľníci čistia v podstate cudzie pozemky. Väčšina pozemkov v okolí Troch dubov a včelnice je v správe Vojenských lesov a majetkov  š.p.  Správca lesa, podľa slov J. Kunšteka, najprv nechcel dobrovoľníkom povoliť vstup na svoj pozemok. No nakoniec sa nechal obmäkčiť.

Bolo by však vhodné zabezpečiť, aby sa miesto opäť nestalo skládkou všetkého nepotrebného. ,,Navrhovali sme štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky, aby zabezpečilo prístupovú cestu od diaľnice, napríklad uzamykateľnou rampou tak, aby sa do tejto lokality nemohli dostať autá vyvážajúce odpadky, ale len ľudia na bicykloch a pešo,“ pokračuje F.Klíma.


A čo bude s touto lokalitou ďalej? „V územnom pláne mesta je odporučenie, aby sa vytvorilo prepojenie medzi Zámockým parkom a lokalitou Tri duby s vytvorením chodníka pre turistov a cyklistov,“ vysvetľuje F.Klíma.  Mesto oslovilo všetkých majiteľov pozemkov, cez ktoré by chodník mal viesť. ,,Dostali sme súhlasné stanovisko od Povodia rieky Morava, ktoré spravuje okolie riečky Malina a aj od súkromných majiteľov pozemkov, avšak vlastníci alebo správcovia najväčších pozemkov – Vojenské lesy a majetky, š.p. a spoločnosť Minervasis s.r.o. doteraz mlčia a na našu písomnú žiadosť nereagujú,“ dodáva vedúci oddelenia. Ako pre STV uviedol Martin Mráz, radi by vytvorili na tejto trase aj náučný chodník a do oblasti navrátili pôvodný porast, ktorý je potrebné doplniť.

Pred chvíľou sme získali aj odpovede na naše otázky týkajúce sa oboch naznačených problémov  z Ministerstva obrany SR, ktoré je zakladateľom štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Prinášame ich v plnom znení : 

1. V lokalite Tri duby, kde je väčšina pozemkov vo Vašej správe, uskutočnili aktivisti čistenie neriadených skládok. Mesto taktiež niekoľkokrát za posledné obdobie vyčistilo okolie prístupových ciest. Neuvažujete o zamedzení prístupu cez Vašu cestu k týmto pozemkom, aby sa zabránilo vývozu odpadu ?

“Keď sa začalo budovať oplotenie vojenského priestoru, vznikla vlne nevôle a odporu občanov proti akémukoľvek oplocovaniu vojenského priestoru vo VVP Záhorie, ktoré spravujú VLM SR, š.p. V zásade však platí i v súčasnosti, že do VVP Záhorie môžu vstupovať fyzické osoby len na základe povolenia vydaného Obvodným úradom príslušného vojenského obvodu a susediacich obcí. Nie je možné riešiť takúto otázku len čiastkovo, a to bez ohľadu na naliehavosť a potrebu akéhokoľvek iného právneho subjektu. Týka sa to i Vami tvrdeného vývozu odpadu, ktoré sa podľa Vášho tvrdenia má realizovať cez pozemky, ktoré sú v správe VLM SR, š.p.”
 
2. Mesto Malacky má v pláne vytvoriť v lokalite ,,prepojenie” so Zámockým parkom formou náučného alebo rekreačného chodníka. V minulosti bolo riaditeľstvo požiadané o povolenie realizácie takejto aktivity na Vašich pozemkoch (Tri duby a okolie) , neviete mi povedať, či sa v tomto smere rozhodnutie VLaM niekam posunulo?

“Pokiaľ ide o aktivity, týkajúce sa VVP Záhorie, tak v tomto smere treba vychádzať zo zákona o vojenských obvodoch. Priestor vojenského obvodu je presne vymedzený a je zákonom určené, k čomu má takýto priestor slúžiť. Zo zákona je zrejmé, že realizácia náučného alebo rekreačného chodníka nie je v zásade v súlade so zákonom o vojenských obvodoch 281/97 Z. z. Zo zákona o vojenských obvodoch jednoznačne vyplýva, že ide o priestor, ktorý slúži potrebám Ozbrojeným silám SR a vstup do tohto priestoru je len na základe povolenia vydaného Obvodným úradom príslušného vojenského obvodu.”
     

Vladimír Gemela
hovorca MO SR

 

/iša, sisa/ foto: M. Mráz

Ďalšie
Šport
20. 5. 2024
Záhoráci s prvým víťazstvom v Ligovom pohári

Hádzanári HC Záhoráci Stupava/Malacky si vo 4. kole Ligového pohára Niké Handball extraligy…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok