13. 2. 2013
Upozornenie

Od 1. 1. 2013 je poberateľom úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska Rozhlas a televízia Slovenska so sídlom: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31. 12. 2012 nepreukázal poberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31. 3. 2013 poberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z. z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1. 1. 2013.

Doklady treba zaslať na adresu: RTVS   Mlynská dolina,  845 45 Bratislava

Platenie úhrady od 1. 1. 2013 sa vykonáva v zmysle zákona 340/2012 Z. z.
Výšku sadzby pre fyzické a právnické osoby uvedený zákon 340/2012 Z. z. nezmenil.
SADZBY ÚHRAD
Domácnosti – odberatelia elektriny – s účinnosťou od 1 .1. 2013
Plná sadzba 4,64 €                            Polovičná sadzba 2,32 € 

 

Platitelia – domácnosti

 –     Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.
–      Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže poberateľovi úhrady.
–      Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže poberateľovi úhrady.
–      Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže poberateľovi úhrady.
–      Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže poberateľovi úhrady.

Pracovisko pre styk s verejnosťou,  Benediktiho 5, Bratislava  č.t. 02 32505200

-kcsztp-

Foto: -otano-

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok