28. 6. 2007
Univerzita na dosah

Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka sa stretol so zástupcami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Predmetom stretnutia bolo možné zriadenie detašovaného pracoviska univerzity v Malackách. Výsledkom rokovania je predbežný cieľ otvorenia externého štúdia v odbore politológia od októbra tohto roka. Pri vytvorení detašovaného pracoviska by išlo o trojstrannú spoluprácu medzi Mestom Malacky, Inkubátorom Malacky a Trenčianskou univerzitou Alexandra  Dubčeka. Po vypracovaní ekonomických podkladov fungovania pracoviska budú v priebehu dvoch týždňov zverejnené podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov o bakalárske a magisterské externé štúdium. V záujme všetkých troch zainteresovaných strán je pripraviť podmienky na druhú etapu etablovania univerzity v Malackách – otvorenie denného štúdia odboru politológia. 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok