28. 6. 2007
Univerzita na dosah

Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka sa stretol so zástupcami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Predmetom stretnutia bolo možné zriadenie detašovaného pracoviska univerzity v Malackách. Výsledkom rokovania je predbežný cieľ otvorenia externého štúdia v odbore politológia od októbra tohto roka. Pri vytvorení detašovaného pracoviska by išlo o trojstrannú spoluprácu medzi Mestom Malacky, Inkubátorom Malacky a Trenčianskou univerzitou Alexandra  Dubčeka. Po vypracovaní ekonomických podkladov fungovania pracoviska budú v priebehu dvoch týždňov zverejnené podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov o bakalárske a magisterské externé štúdium. V záujme všetkých troch zainteresovaných strán je pripraviť podmienky na druhú etapu etablovania univerzity v Malackách – otvorenie denného štúdia odboru politológia. 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok