30. 11. 2016
Unikátny projekt Národného parku Podunajsko je nosnou témou festivalu EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Bratislava, 29. november 2016 – Viac ako tridsať rokov pripravujú ochrancovia prírody, vedecké kapacity a Bratislavský samosprávny kraj projekt vyhlásenia Národného parku Podunajsko, ktorého finálnu podobu dostane na stôl Ministerstvo životného prostredia SR začiatkom budúceho roka. Zvýšiť informovanosť a podporu verejnosti o tomto unikátnom projekte ochrany podunajskej prírody je kľúčová. Preto patrí k nosným témam bratislavskej regionálnej tour Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý bude 7. decembra v Malackách v kine Záhoran. Je určený pre každého milovníka prírody. Vstup je zdarma.

Projekt Národného parku Podunajsko začali iniciovať ochranári už v roku 1986 a mal by zastrešovať chránené územia jedinečnej dunajskej prírody o rozlohe takmer 25 000 ha. Okrem Bratislavského kraja bude zasahovať aj do Trnavského a Nitrianskeho kraja a prepojí sa tak na už existujúce národné parky v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. „Cieľom je ochrana dunajskej fauny a flóry, vodných zdrojov, obnova prírodných ekosystémov, ako aj záchrana a zachovanie posledných zvyškov kriticky ohrozených biotopov pôvodných porastov lužných lesov, na ktoré sú viazané aj ohrozené druhy živočíchov,“ spresňuje ekológ a ochranár, Jaromír Šíbl.

Ekotopfilm – Envirofilm sa bude konať v Malackách v kine Záhoran v stredu, 7. decembra. Jeho program začína doobeda Junior festivalom, ktorý je určený žiakom a študentom základných a stredných škôl. Festival pokračuje večerným programom určeným pre širokú verejnosť. Popri premietaní piatich víťazných filmov je pripravená aj zaujímavá diskusia zameraná práve na tému Národný park Podunajsko.

Návštevníci sa v diskusii stretnú s azda najväčšími odborníkmi a iniciátormi, ktorí majú k téme čo povedať. Môžu si prísť vypočuť viacerých spíkrov, medzi nimi napríklad aj spomínaného Jaromíra Šíbla, známeho environmentalistu a iniciátora projektu v 80. rokoch Mikuláša Hubu, ale aj zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zároveň aj spoluorganizátorom festivalu v Malackách. Predseda BSK Pavol Frešo zdôrazňuje: „Národný park Podunajsko nám poskytne šancu, ako môžeme sprístupniť aj miesta, ktoré sú dnes neprístupné alebo miesta, ktoré sú pre cestovný ruch menej turisticky atraktívne. Cieľom budúceho národného parku je chrániť prírodu, teda lužné lesy a celý ekosystém, a sprístupniť ich verejnosti. Zatraktívniť národný park pre ľudí chceme napríklad otvorením ostrova Sihoť za určitých podmienok, či vybudovaním turistických rozhľadní. Verím, že najmä včasnou výchovou a zážitkovým vzdelávaním si práve mladá generácia aj cez prírodu môže budovať pozitívny vzťah k svojmu regiónu.“

Festival víta aj primátor mesta Malacky Juraj Říha: „Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších tém dneška. V Malackách o nej nielen hovoríme, ale aj konáme. Zrevitalizovali sme sídlisko Juh a časť lesoparku. Pri rekonštrukciách ciest sme pamätali aj na cyklistov, či už značením alebo cyklokoridormi a máme vypracovaný ucelený plán cyklistickej dopravy. Staráme sa aj o skládky a čisté prostredie. Naše deti zo skautského oddielu a Centra voľného času pravidelne čistia lesy v okolí mesta. Vďaka zapojeniu sa do projektu Odkaz pre starostu máme prehľad o všetkých čiernych skládkach, ktoré operatívne odstraňujeme. A to nie je všetko. Začali sme nahrádzať staré sodíkové výbojky vo verejnom osvetlení modernými LED. Aktuálne pripravujeme projekt kompostárne, kde budeme zhodnocovať bioodpad.“

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm má takmer polstoročnú tradíciu. Na území bývalého Československa sa po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a v máji tohto roku sa konal jeho 43. ročník. Počas jedného týždňa priniesol viac ako 100 filmov z celého sveta, bohatý sprievodný program tematických prezentácií, workshopov a diskusií. V poslednom ročníku sa na ňom zúčastnilo 35 spíkrov a  viac ako 17 000 návštevníkov.

Vstup na festival je ZDARMA.
Viac info nájdete na: www.ekotopfilm.sk

-ts-

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok