14. 7. 2017
Uhradili ste dane?

Mesto Malacky ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí do 30. júna 2017 neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby si svoju povinnosť v  čo najkratšom čase splnili.  V opačnom prípade budú všetky nedoplatky odstúpené na exekučné vymáhanie.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálne odpady je možné uhradiť do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta Malacky. 


Daň z nehnuteľností, daň za psa: 

č. účtu IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

č. účtu IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001 


Oddelenie ekonomiky MsÚ
 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok