1. 6. 2012
Údajná fabrika na vakcíny

Vo štvrtok, 31. mája sa uskutočnilo mimoriadne zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Jozef Ondrejka ho zvolal na žiadosť poslancov. Jozef Halcin, Jozef  Mračna, Štefan Bauman, Marián Haramia, Daniela Hamarová, Pavel Spusta, Anton Pašteka a Vladimír Moravčík požiadali primátora o zvolanie rokovania MsZ v súvislosti s informáciami o výstavbe fabriky na výrobu vakcín.

Týždenník TREND zverejnil 10. mája článok o tom, že v priemyselnom parku v Malackách by mala vyrásť fabrika na výrobu protichrípkovej vakcíny. Navrhovateľom je Správa štátnych hmotných rezerv a celý projekt je v utajovanom režime.

Primátor mesta Jozef Ondrejka písomne požiadal predsedu SŠHM, aby sa zúčastnil na zasadnutí MsZ a vyjadril sa nielen k utajeniu, ale poskytol nám informácie o technológiách, o príprave stavby a pod. Z účasti sa však ospravedlnil.

Všetci prítomní na zasadnutí sa zhodli na tom, že projekt by mal byť odtajnený v záujme informovania verejnosti a eliminovania vznikania dohadov, špekulácií a obáv. Poslanec Jozef Halcin uviedol, že cieľom poslancov je, „aby sme boli naozaj objektívne informovaní v maximálnom rozsahu, ktorý je možný.“ Poslanec Marian Haramia povedal, že tento prípad excelentne ukazuje to, „k čomu môže dôjsť, keď je verejnosť neinformovaná  alebo veľmi nesprávne informovaná.“ Dodal, že je veľmi prekvapený tým, že fabrika na výrobu vakcín, ktorá by tu mala vyrásť, je v utajovanom režime. Utajenosť podľa neho spôsobila medzi ľuďmi takmer paniku, hoci sa nemajú čoho báť. Dodal, že výroba vakcín patrí medzi vysoko sofistikované, čisté výroby, pričom spomenul svoju návštevu fabriky na výrobu vakcín v Paríži.

Známe zatiaľ nie je ani to, kto a ako by mal vakcíny v Malackách vyrábať, ale hlavne známe nie je ani to, že by tu vôbec mala fabrika na výrobu vakcín vyrásť.

V Zozname utajovaných skutočností Správy štátnych hmotných rezerv SR je totiž uvedená utajovaná skutočnosť Opatrenia na zabezpečenie SR pre prípad možnej pandemickej chrípky. Aké tieto opatrenia sú, je tajné. Informácie o fabrike na vakcíny v Malackách teda môžu byť buď domnienkami alebo uniknutými tajnými informáciami, to už je však úloha pre Národný bezpečnostný úrad.

O fabrike na výrobu vakcín sa nehovorí ani v dokumentoch stavebného konania. Tam sa uvádza stabva pre SŠHR. Na celú zónu C, v ktorej by údajne mala údajná fabrika byť postavená, bolo vydané stavebné povolenie č.j. SOÚ-3083/2006/Re zo dňa 04.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2006. Bolo vydané pre vlastníka pozemkov firmu Eurovalley a.s. Malacky.  Stavebné povolenie bolo vydané na skladové haly a na túto investíciu prebehlo aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Do stavebného povolenia je zakomponovaná požiadavka Obvodného úradu ŽP, EIA, Malacky, podľa ktorej ak by vlastník pozemkov neskôr požiadal o zmenu stavby na iný objekt ako skladovú, tak si musí vyžiadať stanovisko Obvodného úradu ŽP o tom, či je potrebné na túto zmenu posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tento postup bol zachovaný pri všetkých zmenách stavby v tomto území. V prípade žiadosti SŠHR Obvodný úrad ŽP vo svojom stanovisku vyhodnotil, že na uvedenú zmenu stavby nie je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Na základe tohto rozhodnutia potom konal aj stavebný úrad mesta Malacky, ktorý ako nižší orgán nemal právo spochybňovať stanovisko obvodného úradu. Stavebný úrad nemá právo spochybňovať stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy alebo ich meniť. Na základe tohto stanoviska ako aj ostatných kladných stanovísk od dotknutých orgánov štátnej správy (predovšetkým RÚVZ, KRHZ, TI, Obvodný úrad ŽP, vodné hospodárstvo a ochrana ovzdušia) bolo vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre SŠHR.

Primátor mesta Jozef Ondrejka v súvislosti so stavebným povolením stavebného úradu mesta Malacky pre SŠHM upresnil, že „ide o prenesený výkon štátnej správy, čiže službu, ktorú si štát objednáva u samosprávy. Nie je v mojej kompetencii, aby som ja nejaké rozhodnutie orgánu štátnej správy zmenil. Som presvedčený, že zo strany mesta neprišlo k pochybeniu.“ 

Poslanci prijali na mimoriadne zvolanom zasadnutí MsZ uznesenie, v ktorom okrem iného žiadajú primátora mesta o bezodkladné vykonanie všetkých nevyhnutných  krokov smerujúcich k odtajneniu informácií o výstavbe fabriky. Zároveň ho žiadajú o to, aby vyzval Ministerstvo životného prostredia SR na prešetrenie stanoviska Obvodného úradu životného prostredia v Malackách, podľa ktorého nebolo potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Primátor uviedol, že ho mrzí, že „to išlo v utajenom režime a že tam nebolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie.“ Sú to však záležistosti, ktoré nie sú v kompetencii mesta. Primátor však verí, že postupne sa nám podarí dozvedieť sa viac. Prípad už podľa jeho informácií preveruje prokuratúra, kriminálka aj krajský stavebný úrad. „Existujú revízne postupy, čiže niekto to môže odtajniť. Pokiaľ nám bude doručené zmenené stanovisko orgánu štátnej správy, tak budeme konať,“ uviedol Ondrejka. V odtajnenie prípadu verí bývalý minister obrany SR a poslanec NR SR Ľubomír Galko, ktorý sa o prípad zaujíma, zúčastnil sa na rokovaní MsZ a chce byť nápomocný pri objasňovaní.


O tom, aký vplyv má na ľudí utajenie, sme sa rozprávali aj s psychologičkou Mgr. Oľgou Tomišovou: „Utajované skutočnosti vyvolávajú u ľudí rôzne reakcie. Vzbudzujú väčšiu pozornosť, obzvlášť v prípadoch, keď sa ich to nejakým spôsobom bytostne dotýka. U väčšiny ľudí vyvolávajú vlnu nevôle, lebo sa cítia byť klamaní a podvádzaní. Niektorí ľudia si začnú vytvárať  rôzne verzie svojich zaručených vysvetlení, iným je to ľahostajné a sú aj takí, ktorí v prípade, že sú utajované skutočnosti v právnom súlade, sú naklonení túto vec akceptovať. Tí, ktorým utajenie nejakých skutočností nie je ľahostajné, sa snažia burcovať ostatných k tomu, aby danú skutočnosť ani oni neakceptovali. Časť z nich vytvára vo svojom okolí napätie, útočí. Strhne so sebou najmä tých, ktorí ľahko podliehajú emóciám. Ďalší sa snažia dopracovať k odtajneniu, vysvetleniu skutočností. Je to prirodzená ľudská vlastnosť, že všetko, čo je tajné, zakázané, vyvoláva v človeku väčšiu zvedavosť.“

Zvedavá bola aj redakcia www.malacky.sk, a tak sme začali zisťovať, ako vlastne taká fabrika na výrobu vakcín funguje. Obrátili sme sa najprv na  Virologický  ústav SAV. Tamojší pracovníci sa však k tomu nechceli vyjadriť. Skúsili sme preto české Národné referenčné laboratórium pre chrípku, ktoré je súčasťou Štátneho zdravotného ústavu v Prahe. To nám informácie sľúbilo, hneď ako ich dostaneme, nájdete ich na našej webovej stránke. Zatiaľ si môžete prečítať rozhovor so starostom a obyvateľmi českej obce Kostelec nad Černými lesy, kde fabrika na výrobu vakcín stojí. Uverejnili sme ho 25. mája.

– Michaela Janotová –
foto: – N. Slobodová –

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok