16. 1. 2015
Uchádzame sa o podporu projektu rekonštrukcie kaštieľa

Projekt rekonštrukcie Malackého kaštieľa má štyri etapy. V roku 2014 sa začala realizovať prvá etapa – rekonštrukcia západného krídla strechy, na ktorú poskytlo Ministerstvo kultúry SR dotáciu v hodnote 50 000 €. Celková výška nákladov na túto etapu je 162 262 €. Mesto v týchto dňoch žiada aj o podporu druhej etapy – rekonštrukcia južného krídla.

Pri realizácii prác prvej etapy rekonštrukcie sa zistil výrazne zhoršený stav konštrukcie krovu a komínov v porovnaní s projektovou dokumentáciou. Operatívne boli prijaté opatrenia na odstránenie havarijného stavu konštrukcie, ktoré ovplyvnili predpokladaný harmonogram prác. Ak by Ministerstvo kultúry SR žiadosti mesta vyhovelo, celý projekt rekonštrukcie by sa výrazne urýchlil.

Ministerstvo kultúry žiadame o poskytnutie dotácie vo výške 149 273 € na druhú etapu rekonštrukcie, ktorá je rozpočtovaná na 157 129,61 €. Na projekt je vydané platné stavebné povolenie. Realizačné práce rekonštrukcie zabezpečí víťaz verejného obstarávania, teda dodávateľ realizujúci prvú etapu.

Primátor mesta ponúka aktívnym občanom, ktorí majú záujem o problematiku kaštieľa, účasť v pracovnej skupine, ktorá spracuje funkčné využívanie kaštieľa. Hlásiť sa môžete na emailovej adrese: primator@malacky.sk.

Text: N. Slobodová, foto: -maku-

 

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok