16. 1. 2015
Uchádzame sa o podporu projektu rekonštrukcie kaštieľa

Projekt rekonštrukcie Malackého kaštieľa má štyri etapy. V roku 2014 sa začala realizovať prvá etapa – rekonštrukcia západného krídla strechy, na ktorú poskytlo Ministerstvo kultúry SR dotáciu v hodnote 50 000 €. Celková výška nákladov na túto etapu je 162 262 €. Mesto v týchto dňoch žiada aj o podporu druhej etapy – rekonštrukcia južného krídla.

Pri realizácii prác prvej etapy rekonštrukcie sa zistil výrazne zhoršený stav konštrukcie krovu a komínov v porovnaní s projektovou dokumentáciou. Operatívne boli prijaté opatrenia na odstránenie havarijného stavu konštrukcie, ktoré ovplyvnili predpokladaný harmonogram prác. Ak by Ministerstvo kultúry SR žiadosti mesta vyhovelo, celý projekt rekonštrukcie by sa výrazne urýchlil.

Ministerstvo kultúry žiadame o poskytnutie dotácie vo výške 149 273 € na druhú etapu rekonštrukcie, ktorá je rozpočtovaná na 157 129,61 €. Na projekt je vydané platné stavebné povolenie. Realizačné práce rekonštrukcie zabezpečí víťaz verejného obstarávania, teda dodávateľ realizujúci prvú etapu.

Primátor mesta ponúka aktívnym občanom, ktorí majú záujem o problematiku kaštieľa, účasť v pracovnej skupine, ktorá spracuje funkčné využívanie kaštieľa. Hlásiť sa môžete na emailovej adrese: primator@malacky.sk.

Text: N. Slobodová, foto: -maku-

 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok