26. 3. 2020
Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední. Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Patrí medzi ne aj nakladanie s odpadmi.

Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých – či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.

Buďme ohľaduplní

V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby ďalej fungovali. Okrem zdravotníckeho personálu a dodávateľov potravín myslíme tých, čo majú na starosti odvoz odpadu a jeho ďalšie spracovanie. Práve teraz je treba byť k pracovníkom zberových spoločností viac ohľaduplní a trpezliví, keďže robia dôležitú prácu a ani oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosíme, neukladajte odpad vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej manipulácii s odpadom, a tým znížite riziko ich prípadnej nákazy.

Čím menej, tým lepšie

Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach, kráti upratovaním. Skúste však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to, aby ste triedili správne. Do triedeného zberu vyhadzujte len poriadne stlačené plastové fľaše, krabice, plechovky či nápojové kartóny. A ak máte doma odpad, ktorý patrí na zberný dvor, vydržte, kým sa zberné dvory znova otvoria.

Rúško nepatrí do triedeného zberu

Mnohých ľudí zaujíma, ako naložiť s použitým rúškom či respirátorom. Zákon o odpadoch s pandémiou nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR treba s jednorazovými rúškami nakladať tak, ako keby boli infikované. Najlepšou možnosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky. Rúška v žiadnom prípade nepatria do triedeného zberu. Ak máte rúško šité, nezabudnite ho po každom použití oprať a vyžehliť.

KAM PATRIA POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE (pdf.)

Čo s odpadom, ak som v karanténe?

Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe (z dôvodu návratu zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť nakazení), tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam.

ENVI – PAK plní svoje záväzky

Aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK s plnou vážnosťou reflektuje na aktuálne udalosti a pracuje na tom, aby zabezpečovala služby triedeného zberu odpadu pre obce podľa zazmluvnených pravidiel. Na zamestnancov spoločnosti sa možno kedykoľvek obrátiť telefonicky alebo mailom.

Telefón – pevná linka:
02 / 333 227 10


Mail:
envipak@envipak.sk


Veríme, že počet nakazených novým vírusom nebude prudko narastať, hoci vieme, že iste budú pribúdať. Preto vás prosíme, aby ste čo najviac dbali o svoje zdravie a zdravie svojich najbližších.

ENVI – PAK, a. s.

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok