12. 5. 2011
Trojmesačná kontrola NKÚ sa skončila

V Meste Malacky bola ukončená kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá trvala s prerušením od 11. 2. do 6. 5. 2011, keď zástupcovia oboch strán podpísali záverečný protokol.

Dvaja poverení pracovníci si od mesta vyžiadali vyše 30 druhov dokumentov, medzi nimi napr. VZN platné v roku 2010, zriaďovacie listiny organizácií mesta, zmluvy, rozpočet vrátane zmien, účtovné doklady a záznamy, bankové výpisy, listy vlastníctva, správy z vykonaných kontrol a pod. Mestský úrad poskytol samostatnú kanceláriu s telefónom pre výkon ich činnosti. 

Finančná a majetková kontrola mesta sa uskutočnila v zmysle bežného plánu kontrol okresných miest a sústredila sa na hospodárenie s finančnými prostriedkami, nakladanie s majetkom mesta, ale aj na plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly vykonanej pred štyrmi rokmi. Záverečnú správu o výsledkoch kontroly prerokuje mestské zastupiteľstvo 16. júna. 

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok