12. 5. 2011
Trojmesačná kontrola NKÚ sa skončila

V Meste Malacky bola ukončená kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá trvala s prerušením od 11. 2. do 6. 5. 2011, keď zástupcovia oboch strán podpísali záverečný protokol.

Dvaja poverení pracovníci si od mesta vyžiadali vyše 30 druhov dokumentov, medzi nimi napr. VZN platné v roku 2010, zriaďovacie listiny organizácií mesta, zmluvy, rozpočet vrátane zmien, účtovné doklady a záznamy, bankové výpisy, listy vlastníctva, správy z vykonaných kontrol a pod. Mestský úrad poskytol samostatnú kanceláriu s telefónom pre výkon ich činnosti. 

Finančná a majetková kontrola mesta sa uskutočnila v zmysle bežného plánu kontrol okresných miest a sústredila sa na hospodárenie s finančnými prostriedkami, nakladanie s majetkom mesta, ale aj na plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly vykonanej pred štyrmi rokmi. Záverečnú správu o výsledkoch kontroly prerokuje mestské zastupiteľstvo 16. júna. 

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok