26. 10. 2012
Tri duby bohatšie o novú zeleň i mobiliár

V minulosti veľmi populárna malacká lokalita Tri duby opäť ožíva. Školáci, zástupcovia mesta Malacky a NAFTA a.s. začali v piatok 26. 10. s výsadbou kríkov a stromčekov, ktoré významne pomôžu oživiť túto rekreačnú lokalitu pre obyvateľov Malaciek a blízkeho okolia. Celý projekt úpravy areálu vrátane lesného mobiliáru v blízkosti potoka a troch starých dubov finančne podporila spoločnosť NAFTA a.s.

Spolu vysadili vyše 50 kríkov a stromčekov. Išlo o druhy prijateľné pre dané prostredie, teda divoká ruža, bršlen, kalina, meruzalka a svíb. V lokalite pribudli aj tri vzrástle lipy, z ktorých dve vysadili vlastnoručne pracovníci spoločnosti NAFTA, a. s.. Do projektu sa zapojili MŠ na Kollárovej ulici, základné školy (Dr. Dérera, Štúrova, Záhorácka, Špeciálna ZŠ), gymnáziá sv. F. Assiského a na Ulici 1. mája a Centrum voľného času. 

Počas dňa deti nielen sadili zeleň, ale prostredníctvom tvorivých aktivít spoznávali prírodu a súťažili v mnohých kvízoch s tematikou životného prostredia. Päťčlenné tímy študentov zároveň pripravovali súťažné projekty na tému Tri duby z pohľadu ekológie, v ktorých budú mať možnosť zhodnotiť význam revitalizácie z hľadiska dopadov na životné prostredie. Súťaž vyhlásila spoločnosť NAFTA a.s.

„Lokalita Tri duby bola v minulosti obľúbeným rekreačným miestom. Mnohí Malačania ešte dodnes spomínajú na poľovnícke juniálesy či na to, ako sa v priľahlom potoku učili plávať. Sme radi, že vďaka finančnej podpore spoločnosti Nafta a dobrovoľnej práci mnohých, vrátane tých najmladších, sa Tri duby opäť  stávajú tým, čím bývali. Tri duby dostanú novú zeleň, ohnisko, lavičky, informačnú tabuľu a hracie prvky pre deti. Veríme, že neskôr sa nám podarí skvalitniť k Trom dubom aj prístupovú cestu pre peších či cyklistov,“ povedal primátor Malaciek. J. Ondrejka.

„Spoločnosť Nafta, a. s., sa podujala pomôcť mestu Malacky opätovne sprístupniť túto nádhernú lokalitu, pretože je dôležité uchovať čo najviac zelených miest. Dnešné deti majú veľa technologických lákadiel, tak možno táto lokalita bude pre región jedným z prírodných pokladov, ktoré prilákajú deti a ich rodičov príjemne relaxovať,“ vyjadril sa generálny riaditeľ NAFTA, a. s., Martin Bartošovič.


Text: -ts/red-; Foto: T. Búbelová

Viac fotografií nájdete na Facebooku

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok