14. 8. 2009
Tretia zmena rozpočtu jednohlasne schválená

Poslanci mestského zastupiteľstva mali pred sebou na mimoriadnom zasadnutí 13. augusta neľahkú úlohu – tento rok už tretí návrh zmeny rozpočtu mesta. Ten bol schválený ešte v decembri 2008, zmenený bol 12. marca a 14. mája tohto roka.

Zmenu rozpočtu si vynútil najmä pokles daní z príjmu fyzických aj právnických osôb. Globálna finančná a hospodárska kríza pripravila množstvo ľudí o prácu, budúcnosť firiem podnikajúcich v meste je tiež neistá. Pre mesto to okrem iného znamená reálny výpadok na strane príjmov. Inak povedané – daňové príjmy mesta sa znížili až o 404 670 €.

Primátor Jozef Ondrejka však na zasadnutí mestského zastupiteľstva prisľúbil, že mesto sa bude snažiť udržať si úroveň tradičných kultúrnych podujatí a tiež, že v tomto roku sa začne realizácia stavby nájomných  bytov na Jánošíkovej ulici. Tretia, jednohlasne prijatá zmena rozpočtu sa týka najmä plánovaných rekonštrukcií ciest. Nedostatok financií bude zreteľný pri bežných opravách miestnych komunikácií. Rekonštruovať sa nebude spojnica ulíc Rakárenskej a Dubovského, Ulica M. Benku ani chodník na Družstevnej.

Okrem toho poslanci vzali na vedomie sprostredkovanú informáciu starostu obce Kostolište o skorej realizácii projektu, ktorého obsahom je výstavba cyklistického chodníka Jantárová cesta. Ten má viesť od Obecného úradu Kostolište popri futbalovom ihrisku smerom k Malackám, kde vyústi na Družstevnej ulici pri výkupe kovov. Osvetlený chodník zo zámkovej dlažby by mal byť široký asi 3 metre. Projekt bude realizovať a financovať obec Kostolište, a to v celej dĺžke, teda aj v katastri Malaciek.

Poslanci tiež schválili prenájom časti zastavanej plochy o výmere 4 m2 za 3 €/rok, ktorá je v správe Vojenských lesov a majetkov SR. Na dlhodobo prenajatej ploche bude vybudovaná prečerpávacia stanica splaškových vôd v rámci projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie.

Napriek obdobiu dovoleniek sa zasadnutia zastupiteľstva zúčastnilo 15 poslancov.

Simona Šípová

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok