14. 4. 2014
Tretí pokus, nové poplatky a bezpečnosť

17. apríla o 15.00 h sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na programe je už po tretí raz novela návštevného poriadku Zámockého parku. Napätie je najmä medzi cyklistami.

Zámocký park
Súčasný návštevný poriadok parku je z roku 2009. Poslankyňa mestského zastupiteľstva Gabriela Janíková ešte vlani upozornila na to, že dokument je neaktuálny a obsahuje duplicitné a neprehľadné texty, a dokonca i pravidlá, ktoré sú nad rámec zákona.

Nový poriadok bol predložený v septembri minulého roka. Mali však k nemu pripomienky viaceré komisie pri mestskom zastupiteľstve. Materiál bol preto prepracovaný a znova predložený zastupiteľstvu vo februári tohto roka. Vtedy však zase došlo k administratívnej chybe pri zverejnení materiálu a napokon nemohol byť prerokovaný. Teraz sa teda dostáva na stôl po tretí raz.

Nedočkavo čakajú najmä milovníci cyklistiky. Doterajší návštevný poriadok zakazuje v parku jazdu na bicykli. Tento zákaz pôvodne zostal aj v novele. Ozvali sa však viacerí cyklisti a podarilo sa im vybojovať zmeny.

Nové poplatky
Mestské zastupiteľstvo bude rokovať aj o návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) o úhradách za sociálne služby poskytované mestom. Predkladá ho riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb v Malackách Melánia Dujsíková. Doterajšie VZN je podľa nej neprehľadné, navyše bol tento rok novelizovaný zákon o sociálnych službách a mestské centrum zaviedlo novú sociálnu službu. To všetko bolo potrebné zapracovať do nového nariadenia. Ceny za niektoré sociálne služby sa v novele nemenia, za iné sa zvyšujú, za niektoré i znižujú. 

Zmeny územného plánu
Mesto Malacky zabezpečilo spracovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta podľa požiadaviek, ktoré mu boli predložené. Zmeny sa týkajú plánov firmy Normit na výstavbu výrobnej haly a rozšírenia hraníc zastavaného územia mesta. Hranice sa majú posunúť vo východnej časti mesta po hranicu vojenského obvodu. Požiadavky na zmeny sa týkali i podmienok umiestňovania prevádzok súvisiacich s erotickými službami.

Nový kontrolór
Súčasnej hlavnej kontrolórke mesta Ľubici Čikošovej sa v júni končí mandát. Mestské zastupiteľstvo má preto na aprílovom zasadnutí vyhlásiť voľbu nového kontrolóra mesta.

Plat primátora
Mestské zastupiteľstvo raz za rok rokuje o plate primátora mesta. Robí tak v súlade so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Poslanci môžu primátorovi plat zvýšiť alebo ho ponechať na úrovni, ktorú mu určujú zákonné tabuľky.

Dotácie pre športovcov
Mesto podporuje športovcov v zmysle VZN mesta o dotačnej a grantovej politike. Mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o týchto dotáciách:

TJ Strojár                                   26 151,- €
Mestský stolnotenisový klub       5 618,- €
ČSFA                                           4 394,- €
Žolík                                            4 237,- €
Amateur boxing club                   3 704,- €
Boxing club RTJ                           3 396,- €
1. SC florbal                                3 341,- €

Bezpečnosť v meste
Mestská polícia predkladá poslancom každoročne správu o svojej činnosti a o bezpečnostnej situácii v meste. Dozvieme sa z nej, koľko a aké trestné činy boli v Malackách spáchané za uplynulý rok, ktoré ulice sú najrizikovejšie a ako sa polícii darilo pri objasňovaní priestupkov. Chýbať nebudú ani informácie o dopravných nehodách či  požiaroch.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejnosti prístupné a sledovať ho môžete aj online na www.malacky.sk

Viac informácií o programe zasadnutia i jednotlivé materiály

– M. Janotová –

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok