8. 7. 2010
Trenčiansku univerzitu nahradí Paneurópska vysoká škola
Dnes sa uskutočnilo rokovanie medzi primátorom mesta Jozefom Ondrejkom a zástupcom Paneurópskej vysokej školy (Bratislavská vysoká škola) PhDr. Emilom Pejkom ohľadne prevzatia študentov odchádzajúcej Trenčianskej univerzity. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, na ktorej detašovanom pracovisku v našom meste sa vyučoval odbor politológia, stratila odborného garanta v odbore a to 30. apríla. Malackým študentom síce umožnila ukončiť semester doma, avšak pre ďalšie pokračovanie štúdia vymedzila už len Trenčín a dala výpoveď aj z priestorov inkubátora.
Na dnešnom stretnutí sa dohodlo, že Paneurópska vysoká škola prevezme všetkých malackých študentov a bude pokračovať vo vyučovacom procese zatiaľ v odbore politológia a nevylučuje rozšírenie ďalších študijných odborov. Všetky skúšky im budú uznané a plynule budú môcť prejsť do vyšších ročníkov. Škola bude taktiež realizovať prijímacie pohovory do prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia. Primátor hovoril so zástupcom školy aj o finančných limitoch pre poplatky za štúdium, ktoré budú predmetom rokovania vedenia školy na budúci týždeň. Študenti tak majú možnosť si vybrať či budú pokračovať v štúdiu v Trenčíne alebo prestúpia na Paneurópsku vysokú školu. O ďalších podrobnostiach vás budeme aktuálne informovať.

/iša/
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok