18. 10. 2012
Továreň na vakcíny v Malackách nebude

Farmaceutické firmy neprejavili o výrobu protichrípkovej vakcíny v Malackách záujem, vakcíny sa tu teda vyrábať nebudú. Vláda SR preto na rokovaní 17.10. zrušila tento investičný zámer v našom meste.

„Vzhľadom k neúspešným rokovaniam so zástupcami spoločností združených v Slovenskej asociácii farmaceutických spoločností ako aj vzhľadom k predmetnému rozhodnutiu Krajského stavebného úradu v Bratislave môžeme prehlásiť, že projekt výroby pandemickej vakcíny v Malackách je neúspešný,” píše sa v materiáli, ktorý vláde predložili Ministerstvo zdravotníctva SR a Správa štátnych hmotných rezerv SR.

Z rozostavenej haly by mal byť sklad bežných farmaceutických liečiv a zdravotníckeho materiálu. Z dokumentu ďalej vyplýva, že náklady na takéto dokončenie stavby predstavujú približne 1,3 mil. eur. Sklad by mala v budúcnosti využívať buď Správa štátnych hmotných rezerv alebo bude prenajatý za tým istým účelom.

“Neuskutočnením montáží už vyrobených a zastavením výroby ešte neobjednaných technologických strojov a zariadení dôjde k zníženiu ceny diela oproti zmluve o približne 5,2 mil. eur, čiže pri dostavaní rozostavanej výrobnej haly v Malackách ako skladu bežných farmaceutických liečiv a zdravotníckeho materiálu sa znížia náklady o približne 3,9 mil. eur,“ konštatuje sa v materiáli.

Vládny zámer sebestačnosti Slovenska pri výrobe vakcín proti pandemickej chrípke však týmto nekončí. Podľa materiálu MZ a SŠHR by sa v projekte mohlo pokračovať v inej lokalite a za iných podmienok. Predbežný záujem malo prejaviť nešpecifikované konzorcium zložené zo slovenskej a nadnárodnej spoločnosti. Nový projekt vypracuje a predloží na rokovanie kabinetu ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. V materiáli budú vyšpecifikované technické, materiálne a ďalšie podmienky budúcej prevádzky vrátane finančných nákladov a lokalizácie projektu.

– mija –

Kompletný materiál si môžete prečítať na webovej stránke Vlády SR

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok