6. 7. 2018
Tisíce eur na modernizáciu učební
Mesto bolo úspešné s ďalšími eurofondovými projektami. Po získaní dotácie na záchytné parkovisko v areáli Píly (800 tisíc €) a na výstavbu hlavnej mestskej cyklotrasy z Družstevnej cez centrum na železničnú stanicu (vyše 800 tisíc €) prichádzajú ďalšie finančné injekcie, tentoraz do škôl. Takmer 260 tisíc € pôjde na modernizáciu učební v troch základných školách, zriaďovateľom ktorých je mesto. Podanie žiadostí o eurodotácie odsúhlasili vlani v máji poslanci mestského zastupiteľstva. 

projekt Modernejšie v Dérerke
Jeho cieľom je vybudovanie a modernizácia dvoch IKT učební a modernizácia fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole Dr. J. Dérera (o. i. stavebné úpravy, štruktúrovaná kabeláž, počítače, nábytok, 3D tlačiarne, elektronické stavebnice, elektronické váhy, mikroskop). Náklady na projekt sú 45 tisíc €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 2 251 €.

projekt Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba 
Jeho cieľom je modernizácia dvoch IKT učební v Základnej škole na Štúrovej ulici (o. i. štruktúrovaná kabeláž, optický internet, počítače, softvér, 3D tlačiareň). Náklady na projekt sú 31 tisíc €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 1 547 €.

projekt Nové učebne – ZŠ Záhorácka 
Jeho cieľom je modernizácia troch IKT učební, fyzikálnej, biologicko-chemickej, polytechnickej a dvoch jazykových učební v Základnej škole na Záhoráckej ulici (o. i. štruktúrovaná kabeláž, optický internet, stavebné úpravy, počítače, 3D tlačiarne, interaktívna tabuľa, nábytok). Náklady na projekt sú 181 tisíc €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 9 tisíc €.

-lp- 
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok