13. 3. 2013
Testovanie ukáže vedomosti deviatakov
Vo všetkých základných školách na Slovensku, teda aj v tých malackých, sa v stredu 13. marca koná testovanie deviatakov známe pod názvom Testovanie 9. Testy zo slovenského jazyka a z matematiky pripravuje Národný ústav certifikovaných meraní Bratislava, ktorý ich bude centrálne aj hodnotiť. Význam testovania vedomostí žiakov nie je zanedbateľný. Pomôže im odhadnúť svoje sily pred prijímacími skúškami na stredné školy a dobrý výsledok môže dokonca zvýšiť šance na prijatie na ďalšie štúdium.

Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z 2. stupňa a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl a školám a odbornej verejnosti poskytnúť spätnú väzbu, ktorá pomôže skvalitniť vyučovací proces. V ZŠ Záhorácka sme boli pri zbieraní vypracovaných testov z matematiky, pri ich vkladaní do zapečatenej obálky a pri otváraní testov zo slovenčiny.

Počas prestávky medzi písaním testov sme navštívili jednu zo šiestich 13-členných skupín deviatakov, ktorí mali špeciálne upravené podmienky v triedach. „Traja žiaci so zdravotným znevýhodnením tvorili samostatnú skupinku, ktorá mala na vypracovanie rovnakých úloh viac času. Paradoxne boli rýchlejší ako ostatní,“ hovorí s úsmevom zástupca školy P. Filip.

„Bol test z matematiky ťažký? Bolo dosť času? Stihli ste vypočítať všetky zadania?“ Pýtali sme sa žiakov, ktorí nevyzerali nervózni ani vystresovaní a odpovedali suverénne. Testy neboli podľa nich ťažké a všetko stihli. Zdá sa teda, že monitor by mal pre nich dopadnúť dobre. Na výsledky a porovnanie škôl si počkáme do začiatku apríla.

Text, foto: T. Búbelová  
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok