5. 10. 2020
Termín zberu objemového odpadu: I. obvod, 9. – 12. október
Jesenný zber veľkoobjemového odpadu má naplánované štyri termíny v októbri a novembri. Počas štyroch víkendov budú postupne v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu vrátia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.

Termín zberu objemového odpadu: 
I. obvod, 9. – 12. október

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 
Pezinská (pred kasárňami)
Dielenská (pri odbočke na bazár)
Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)
Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)
Hviezdoslavova (pri Agre)
Hviezdoslavova – pri Mototechne 
Družstevná – pri mlyne 
Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)
Kollárova (pri koľajniciach)
Vajanského (pri koľajniciach)
križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského
Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)
Ul. 1. mája 35
roh Ul. 1. mája a Pribinovej
roh Ul. 1. mája a Martina Rázusa
Kukučínova (pri vodároch)
záhradkárska osada Prídavky 

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok